Průpravné cvičení

Kombinaci ve středu pole, která předchází zakončení útočné akce jsme se věnovali v cvičeních Proudová střelba v trojúhelnících nebo Prokombinuj se k zakončení, které nabízí trenérům možnost pracovat v tréninku na tréninku finální přihrávky, přijmutí míče a individuální střelby.

Cvičení Zakončení po seběhnutí ze strany je určeno pro týmy využívající herní systém (4:3:3 nebo 4:2:3:1), s trojicí středových záložníků, a cílem je nácvik rotace středových hráčů, jejich spolupráce a seběhnutí krajního hráče, který akci zakončuje.   

Výběru místa, hře na jeden dotek, změně rytmu hry a přenesení míče jsme se věnovali v tréninkových cvičeních Rychlá kombinace prvním dotekem nebo Přihrávky a rotace v trojúhelnících, které je možné ho využít jako součást rozcvičení nebo jako část hlavní náplně tréninku pro věkové kategorie přípravek a mladších žáků. 

Cvičení Vyraž po kombinaci na jeden dotek je pro věkovou kategorii přípravek a mladších žáků vhodné zařadit jako hlavní náplň tréninku, starší žáci pak jako součást rozcvičení a průpravné částí.   

Pro překvapení obrany soupeře je důležité u hráčů pěstovat dovednost zahrání průnikové přihrávky, které je možné v tréninku rozvíjet pomocí cvičení Rotace s průnikovou přihrávkou nebo Průniková přihrávka středem hřiště, kde hráče učíme nebát se zahrát průnikovou přihrávku i středem hrací plochy, kde to je mnohem složitější než v křídelních prostorech.

Cvičení pojmenované Průnikové přihrávky v pohybu si dává za cíl naučit hráče opakovaně zahrávat průnikové přihrávky na rozběhnuté spoluhráče. Po hráčích požadujeme, aby zvládli načasovat svůj náběh do volného prostoru s přijmutím míče a pokračování v kombinaci.

Londýnský klub Chelsea FC se díky ruskému miliardáři Romanovi Abramovičovi a portugalskému trenérovi José Mourinhovi stál kometou evropského klubového fotbalu minulého desetiletí. Na konci roku 2010 absolvoval Filip Toncar, spolupracovník redakce portálu fotbalových trenérů www.trenink.comtýdenní stáž v londýnském klubu a umožnil i našim čtenářům náhlédnout do klubu zevnitř.    

Cvičení s názvem Připrav si zakončení středem je inspirováno tréninkovým cvičením z mládežnické akademie FC Chelsea, zaměřeno je především na práci útočníků při kombinaci před zakončením, na přijmutí míče a efektivitu v zakončení.  

Týmovou schopnost prokombinovat se postupným útokem do střelecké pozice je možné rozvíjet pomocí cvičení Střelba po kombinaci ve čtvercích nebo Obíhaná střelba do oblouku, ve kterém se zaměřujeme na nácvik sledu několika přihrávek a intenzivní běh v okamžiku, kdy není hráč v kontaktu s míčem.

Čtyři varianty cvičení s názvem Kombinace v trojúhelníku se zakončením se zaměřují přípravnou kombinaci v prostoru za polovinou hrací plochy a finální přihrávku na zakončujícího hráče, který celou akci zakončuje individuálně.  

Výběru místa spojeného s následným zpracováním míče a jeho vyvedením jsme se věnovali v cvičeních Pohyb a výběr místa v trojúhelníku nebo Přihraj a běž za míčem, ve kterém hráči kombinuji přihrávky na krátkou a střední vzdálenost. 

Cvičení s názvem Přijmi míč a přesně přihraj je zaměřeno především na schopnost hráčů načasovat náběh a přijmout míč v pohybu proti přihrávajícímu spoluhráči, maximální důraz v cvičení musí dát hráči na první dotek s míčem a schopnost přesně přihrát z plného běhu.  

Výběru místa, kombinaci a pohybu za míčem jsme se na www.trenink.com věnovali v cvičeních Nabíhaná kombinace v diamantu nebo Postupná kombinace s opakovaným naražením, ve kterém hráči kombinují pomocích krátkých a středně dlouhých přízemních přihrávek.

Cvičení s názvem Přihraj a běž za míčem akcentuje především schopnost hráčů přesně a důrazně přihrát, s následným vyražením za přihrávkou. Hráči v cvičení kombinuji přihrávky na krátkou a střední vzdálenost.

V poslední době jsme se cvičením, ve kterém hráči provádí míč slalomem, věnovali v článcích Trojúhelníková spolupráce se slalomem nebo Přihrávkový slalom se střelbou, ve kterém bylo cílem zlepšit efektivitu v zakončení po předchozím zatížení.

Cvičení s názvem Živý slalom pro přípravky je určeno především mladším věkovým kategoriím, které se soustředí na technickou stránku vedení míče. V případě starších žáků a dorostenců je možné v cvičení akcentovat kondiční složku cvičení. 

Správný výběr místa není důležitý pouze pro hrotové útočníky a jejich pohyb v pokutovém území, ale pro všechny hráči, kteří jsou zapojení do kombinace. Výběru místa spojenému s efektivním držením míče jsme se věnovali v cvičení Nabíhaná kombinace v diamantu nebo Postupná kombinace s opakovaným naražením, ve kterém jsme se zaměřili na základní herní automatismy při spolupráci se spoluhráči.    

Cvičení Pohyb a výběr místa v trojúhelníku je zajímavé především svou proměnlivostí, variabilitou řešení jednotlivých herních situací a u hráče povzbuzuje schopnost  řešit situace kreativně.