Image AKTUALIZOVÁNO Předposlední aktualizované a doplněné cvičení v tomto pracovním týdne na stránkách trenérského portálu trenink.com je určeno především malým adeptům fotbalového řemesla, kteří musí pilovat především základné herní činnosti jednotlivců, mezi které jistě přihrávání patří, podobně tomu je u cvičení Minigolf nebo Protisměrná obíhačka na jeden dotek.

Průpravné cvičení Zastřel si svého zajíce má zábavnou formou rozvíjet schopnost hráčů načasovat přihrávku, přizpůsobit se měnícím se podmínkám a měnit typ a razanci přihrávky. Dbáme na střídání přihrávek levou a pravou nohou.

Cvičení je vhodné především pro nejmenší fotbalisty přípravek, cvičení je možno organozovat soutěživou formou, tak aby začínající fotbalisté měli postaráno o motivaci. Cvičení je možno zařadit i do pozápasového tréninku starších fotbalistů.

Cíl průpravného cvičení:

Cílem tohoto průpravného cvičení je pracovat na technice ovládání míče, především schopnost včas a se správnou intenzitou přihrát a zasáhnout pohybující se cíl (míč, nabíhajícího hráče). Trenér dbá na používání levé i pravé nohy.Popis průpravného cvičení:

- hra je určena pro nejmenší fotbalisty (8 až 10) ve věku od 6 do 10 let
- hrací plocha má rozměry přibližně 10 x 20 metrů
- které je však potřeba přizpůsobit věku a vyspělosti hráčů
- na kratších stranách obdelníku stojí hráči
- každý s míčem
- trenér nebo jeden z hráčů stojí ve středu delší strany
- také s míčem
- trenér se snaží nejdříve pomalu a potom rychleji srazit přihrávkou kužely na opačné straně obdelníku (viz diagram)
- úkolem hráčů stojících po stranách je přihrávkou zasáhnout letící míč

Varianty:

- pro plynulost cvičení muže mít každý hráč více míčů
- hráči nemusí kopat, ale mohou házet aut
- tym může být rozdělen na dvě družstva
- a každý hráč z jednoho družstva stojí na opačné straně obdelníka
- a míč se snaží zasáhnout pouze hráči z opačného družstva
- pro starší týmy je možno přihrávku od trenéra nahradit hráčem
- který musí míč převést na druhou stranu
- ve středu další strany stojí jeden z hráčů
- trenér určí jaký z kuželů (barvu) má hráč trefit
- na obou stranách stojí po jednom hráči, kteří si přihrávají

Pomůcky:

- 4x mety (kuželky, kloboučky)
- 4x velké kužely (cíle)
- 16x míč
- případně rozlišovací trika