Image Autorem dnešního článku na stránkách web magazínu fotbalových trenérů trenink.com je Martin Valášek, student Univerzity Palackého v Olomouci obor Management sportu a trenérství a současně hráč pohybující se na úrovní profesionálních soutěží. Inspiraci pro dnešní příspěvek autor čerpal od trenéra Ivana Galáda v průběhu podzimní části sezóny 2007/2008 v klubu FC Senec hrajícího slovenskou Corgoň ligu.

Dnešní článek Souhra a držení obranného bloku pětičlenné záložní řady je zaměřen především na soudržnost a součinnost středové záložní řady, dbáme na především na komunikaci mezi jednotlivými hráči i v rámci celého bloku. Cílem je zabránit kolmým průnikovým přihrávkám, podobně jako v cvičení Václava Mrázka s názvem Bránění prostoru.

Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie od mladších žáků. Další cvičení s problematikou zaměřenou na zajišťování, posuny a komunikaci jsou Dobývání hradu, pro jednotlivce pak Vykrývání prostoru v trojúhelníku.

Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného cvičení je zvyšovat úroveň souhry pětičlenné záložní řady, držení příslušných pozic formace jednotlivými hráči, eliminovat snadné překonání středního pásma hřiště, posun bloku v závislosti na pozici míče.

Popis průpravného cvičení:

- z met vytvoříme čtverec, ve kterém nácvik probíhá
- ten následně rozdělíme na tři obdélníky
- ve středním obdélníku je pětičlenná záložní formace
- v krajních obdélnících:
(a) čtyřčlenná obranná formace
(b) pětičlenná kombinovaná formace útočníci, záložníci
- hráči se mohou pohybovat pouze ve svém vymezeném obdélníku
- cílem cvičení:
(a) pro tým v krajních obdélnících překonat prostřední obdélník přihrávkou po zemi
(b) a přepravit tak míč z jednoho krajního obdélníku do druhého
(c) pro formaci v prostředním obdélníku zabránit v překonání jimi bráněného prostoru
- po zachycení míče střední formací se vrací míč zpět jednomu z týmů z krajních obdélníků
- za každé přenesení míče má tým z krajních obdélníků bod
- za každé zachycení míče má prostřední tým bod

Varianty:

- modifikace velikosti obdélníků (čím širší a kratší tím náročnější)
- omezení počtu přihrávek po kterém musí následovat přenesení míče
- například po 6 přihrávkách v krajním obdélníku musí následovat přihrávka do druhého krajního obdélníku
- jeden hráč z prostředního týmu (pětičlenné záložní formace) smí vystoupit a atakovat hráče v krajním obdélníku
- až po jeho návratu zpět smí vystoupit jiný hráč a opět atakovat
- prostřední obdélník musí být překonán převedením míče
- po zachycení míče střední formací dojde k výměně formací
- formace z krajního obdélníku, která způsobila ztrátu jde bránit a naopak (princip baga)

Poznámky:

- celé skupiny i jednotliví hráči se v průběhu cvičení mění
- IZ: 4-8 min
- IO: 3min
- PO: 2-3x

Pomůcky:

- 12x kužele (mety)
- 1x-5x míč
- rozlišovací trika{comment}