"Schopnost hráčů správně načasovat naražení míče je jedním z nejdůležitjích předpokladů úspěšné přízemní kombinace," říká autor dnešního příspěvku, který navazuje a první díl cvičení a cvičení Přebíračka míče v kruhu.
 
Druhý díl seriálu nazvaného Plynulé narážečky v trojúhelníku připravil pro čtenáře portálu www.trenink.com trenér Jiří Formánek, který se v cvičení zaměřil na provádění opakovaného a plynulého naražení míče na malém prostoru v malém počtu hráčů.
 
Cvičení je vhodné zařadit do úvodu tréninku, mělo by předcházet složitějším cvičením. Cvičení je vhodné i pro týmy přípravek a žáků. 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení, aby hráči prováděli v rychlém sledu několik naražení míče na malém prostoru, to vše v maximální možné míře plynulosti. S přibývajícím počtem opakování klademe větší důraz vedle technického provedení také na rychlost provádění. Důraz je kladen ve druhé části na opakované naražení na krátkou vzdálenost mezi dvěma hráči.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je rovnostranný trojúhelník
- strana trojúhelníku má délku 12 metrů
- u dolního vrcholu je vyznačen malý trojúhelník
- malý trojúhelník má stranu o délce 2 metry
- cvičení je určeno pro 5 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozestavení u vrcholů trojúhelníku
- u startovacího vrcholu jsou dva hráči, jeden má míč
- u druhého vrcholu je pouze jeden hráč
- u třetího vrcholu hráči stojí prosti sobě
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A) s míčem krátkým vyvedením
- poté přihrává na hráče (B) u druhého vrcholu
- hráč (B) naraží míč zpět na hráče (A)
- hráč (A) prvním dotykem vrací zpět na hráče (B)
- po odehrání míče se přesouvá na pozici u druhého vrcholu
- hráč (B) s míčem pokračuje krátkým vyvedením míče
- poté hráč (B) dává dlouhou přihrávku na hráče (C) u třetího vrcholu
- po odehrání míče se přesouvá na pozici u třetího vrcholu k hráči (D)
- hráč (C) naráží míč na hráče (D)
- a nabízí se pro naražení míče do prostoru
- hráč (D) prvním dotykem naráží na hráče (C)
- po odehrání míče se přesouvá na pozici u třetího vrcholu po hráči (C)
- hráč (C) krátce vyvádí míč směrem na startovací kužel
- hráč (C) dává dlouhou přihrávku na hráče (E) u startovacího vrcholu
- hráč (E) prvním dotykem naráží na hráče (C)
- hráč (C) prvním dotykem vrací zpět na hráče (E)
- po odehrání míče se přesouvá na pozici u startovacího vrcholu po hráči (E)
- hráč (E) s míčem pokčačuje vyvedením
- cvičení se opakuje
 
Varianty:
 
- trojúhelník má různou velikost (větší/menší)
- hráči provádí cvičení pouze svou "slabší" nohou 
- hráči pro přihrávky používají různé typy kopů (nárt, placírka, vnější strana nohy)
 
Poznámka:
 
- nedoporučujeme zvětšovat počet hráčů v cvičení, maximální počet je šest
 
Pomůcky:
                                             
- 1x míč
- 5x meta (klobouček, kuželka)
- rozlišovací trika (2 barvy)