Z letního přípravného kempu České asociace fotbalových hráčů (ČAFH), který je organizován za podpory Unie českých fotbalových trenérů (UČFT) v Kunicích, jsme již přinesli drilové cvičení První dotek rozhoduje, které vedle kombinace klade důraz i na komunikaci.  

Podobně jako cvičení Dlouhá, krátká, dlouhá přihrávka, tak i v cvičení Krátká a dlouhá přihrávka ve čtverci je cílem naučit hráče měnit rytmus hry a používat při přízemní kombinaci dlouhé přihrávky, kombinované z naražením míče na třetího na krátkou vzdálenost.

 

Cvičení určená pro rozcvičení:


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení, které je vhodné u starších kategorií použít v rozcvičení a u mladších v hlavní části tréninku, je měnit rytmus přihrávek. Hráči pravidelně střídají dlouhé a krátké přízemní přihrávky s okamžitým pohybem hráče za přihrávkou. Po hráčích požadujeme dynamické a přesné provedení.

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je čtverec 
- velikost herního prostoru je 12x12 metrů
- cvičení je určeno pro 9 hráčů do pole:
(a) hráči (A) a (B) stoji ve středu dolní strany čtverce
(b) hráči (C) a (D) stoji ve středu boční pravé strany čtverce
(c) hráči (E) a (F) stoji ve středu horní strany čtverce 
(d) hráči (G) a (H) stoji ve středu levé boční strany čtverce
(e) hráč (I) stojí za hráčem (A)
- hráč (A) má míč
- rozestup mezi hráči ve středu každé strany jsou dva metry

 

 
Popis průpravného cvičení:

- hráč (A) dává dlouhou přihrávku na vzdálenějšího hráče (D)
- okamžitě po přihrávce přebíhá hráč (A) na pozici hráče (D)
- hráč (D) prvním dotykem naráží míč pod sebe na hráče (C)
- po naražení hráč (D) se přesouvá na pozici hráče (C)
- hráč (C) dává přízemní přihrávku na vzdálenějšího hráče (F)
- okamžitě po přihrávce běží hráč (C) na pozici hráče (F)
- hráč (F) jedním dotykem naráží míč pod sebe na hráče (E)
- po přihrávce hráč (F) se přesouvá na pozici hráče (E)
- hráč (E) přihrává po zemi na vzdálenějšího hráče (H)
- okamžitě po přihrávce běží hráč (E) na pozici hráče (H)
- hráč (H) naráží míč pod sebe na hráče (G)
- po přihrávce přebíhá hráč (H) na pozici hráče (G)
- hráč (G) po zemi přihrává na vzdálenějšího hráče (B)
- po přihrávce běží hráč (G) na pozici hráče (B)
- hráč (B) naráží míč na hráče (I)
- po přihrávce přebíhá hráč (B) na pozici hráče (I)

 

Varianta 1

 

Varianta 2

 

Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči cvičení mohou provádět "slabší" nohou
- hráči po dlouhé přihrávce provádí (obratnostní/koordinační) cvik
- hráči před dlouhou přihrávkou míč krátce vedou
- hráči cvičení povinně provádí na dva doteky
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 4x kužel
- 8x meta (klobouček)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE