Image Níže uvedený zjednodušený model popisuje posloupnost jednotlivých pohybových schopností z hlediska fyziologie. Struktura tréninkové jednotky je závislá na cílech a použitých formách metodách a prostředcích.

Základní organizační formou tréninkového procesu je tréninková jednotka, kterou lze ve zjednodušeném modelu posloupnosti rozdělit na čtyři základní části:

(a) úvodní
(b) průpravnou
(c) hlavní
(d) závěrečnou

Jedna tréninková jednotka nemůže obsahovat všechny v tomto modelu uvedené činnosti!

Úvodní část:

- hodnocení předcházející tréninkové jednotky či zápasu
- seznámení s programem tréninkové jednotky
- organizační záležitosti

Průpravná část:

- "rozcvičení" - pohybová činnost mírné intezity (pomalý běh, obraty, poskoky bez rychlých a švihových pohybů)

- příprava hybného a nervového systému hráče na zatížení
- po "zahřátí" organismu hráče následuje dynamický strečink (protahovací cvičení)
- po strečinku se obvykle pokračuje dynamickou činností (s míčem i bez míče)
- zapracování organismu zvýšením intenzity prováděných činností

Hlavní část:

- na začátek hlavní části, kdy je organismus hráčů odpočatý zařazujeme:
(a) koordinační a obratnostní cvičení
(b) rozvoj rychlostních schopností
(c) rozvoj explozivně dynamických silových schopností
(d) nácvik nových pohybových dovedností
- až poté následujíc tyto činnosti:
(a) ověření a zdokonalení již naučenžch pohybových dovedností
(b) rozvoj rychlostní(krátkodobé) a střednědobé vytrvalosti
(c) rozvoj dlouhodobé vytrvalosti
(d) rozvoj silově vytrvalostních schopností

Závěrečná část:

- urychlení regeneračních procesů:
(a) protahovací cvičení
(b) kompenzační cvičení
- pohybová činnost s relaxáčními účinky