Image Odpolední cvičení na stránkách trenérského portálu trenink.com je z materiálů trenéra a redaktora Vladana Pražáka, který se zaměřil především na změnu těžiště hry a navazuje na sérii čtyř [1] [2] [3] [4] článků trenéra Jiřího Formánka s názvem Kombinace, dlouhá přihrávka a hra hlavou.

Druhý pondělní článek se jmenuje Poziční hra s brankářem ve čtverci, snahou je naučit hráče těžiště hry různým směrem, dále pak udržení míče pod svou kontrolou při napadání soupeřových hráčů, komunikaci mezi jednotlivými členy družstva, spolupráce s brankářem a především výběr místa hráči bez míče.

Cvičení je určeno pro mládežnické týmy od věkové kategorie starších žáků, kategorie dorostenců a dospělých. V rámci tréninkové jednotky se tato hra zařazuje obvykle do hlavní části, případně do závěrečné části tréninkové jednotky.

Cíl průpravné hry:

Cílem této průpravné hry je změna těžiště hry různým směrem, udržení míče pod svou kontrolou při napadání soupeřových hráčů, komunikaci mezi jednotlivými členy družstva, spolupráce s brankářem, výběr místa hráči bez míče, tvůrčí myšlení hráčů a rychlá rozehrávka brankářem.

Popis průpravné hry:

- met vytvoříme herní prostor čtvercového tvaru o rozměrech 40x40 m
- uprostřed toho čtverci uděláme menší o rozměrech 10x10 m
- v tomto prostoru se může pohybovat pouze brankář
- cvičení je určeno pro 14 hráčů
- které rozdělíme do dvou družstev (modří x červení)
- úkolem útočícího družstva je udržet míč pod svou kontrolou
- provést minimálně 5 za sebou jdoucích přihrávek
- a poslat dlouhý pas brankáři do malého čtverci
- pokud soupeřovo družstvo míč nezachytí
- a brankář míč chytne a rozehraje přesně na ten samý tým
- od kterého dostal přihrávku, tak toto družstvo získává bod
- obranný mužstvo se snaží o konstruktivní odebrání míče
- a přechod do vlastní útočné činnosti
- dbáme na komunikaci mezi jednotlivými hráči družstev
- hráči nahlas počítají své přihrávky
- obranné družstvo se snaží o:
(a) přesun obranného bloku k těžišti hry
(b) kompaktnost obrany
- intervaly zatížení a odpočinky volíme dle:
(a) počtu hráčů
(b) velikosti hrací plochy
(c) požadované náročnosti

Varianty:

- hráči mají omezený počet doteků (1, 2, 3, …)
- může změnit velikost hrací plochy
- můžeme změnit počet hráčů
- brankář po chycení míče rozehrává na bránicí hráče
- můžeme změnit počet povinných přihrávek ve velkém čtverci

Pomůcky:

- minimálně 8 met
- rozlišovací trika (2 barvy)
- 6x míč

Grafická část článku/cvičení byla připravena v programu DrillBook Football Pro na který mají čtenáři tohoto portálu slevu.{moscomment}