Image Seriál Hlídání met - rychlost reakce a koordinace který měl prozatím pět [1] [2] [3] [4] [5] dílů se jeho autor Jiří Formánek rozhodl rozšířit o jeden další, tak aby bylo dodrženo pravidlo, kdy každý z dílů publikovaných na stránkách magazínu trenink.com byl určen pro různý počet hráčů a trenéři si tak mohli vybrat při různém počtu trénujících hráčů.

Šestý díl, který je určen pro sedm hráčů, nese osvědčený název Hlídání met - rychlost reakce a koordinace. Jedná se o zábavnou a především soutěživou formu herně kondičního cvičení. Rozvíjíme schopnost hráčů rychle se rozhodovat, komunikovat, spolupracovat v rámci menší skupiny hráčů a improvizovat. Důležitá je u hráčů anticipace a samozřejmě toto cvičení zlepšuje startovní rychlost, koordinaci a je dobrým cvičením pro "teambuilding" nebo česky chcete-li "týmového ducha".
 

 

Přidanou hodnotou cvičení, které zařazujeme do průpravné části tréninkové jednotky, je nutnost hráčů naučit reagovat a chovat se v přehuštěném prostoru a předvídat pohyb více hráčů najednou. Je důležité dbát na poměr zatížení a odpočinku. Od hráčů vyžadujeme vzájemnou komunikaci, aktivitu a schopnost změnit své rozhodnutí.

 


Cíl kondičního cvičení:

Cílem dnešního rychlostně-kondičního cvičení je schopnost improvizovat, zábavnou a soutěživou formou rozvíjet schopnost hráčů rychle se rozhodovat, spolupracovat v rámci dvou nezávislých skupin hráčů. Hráči musí účelně komunikovat, dle pohybu ostatních předvídat vývoj herní situace. Hráči by měli mít schopnost anticipovat (předvídat) pohyby spolurháčů i protihráče. Nedílnou součástí cvičení je hráčská anticipace a samozřejmě toto cvičení zlepšuje startovní rychlost a koordinaci, především pak dolních končetin.

 


Popis kondičního cvičení:

- herním prostorem je čtverec
- čtverec má stranu 7-12 metrů
- čtverec je tedy větší než u první varianty
- v rozích čtverce jsou umístěny kužely
- cvičení je určeno pro 7 hráčů
- hráči jsou rozestavení: (a) 4 hráči (červení) na obvodu, každý u svého vrcholu (mety)
(b) 3 hráči (modří) uprostřed čtverce
- hráči na obvodu se snaží změnit svoje postavení na metách
- a to tak, aby se volní hráči (modří) nedostali na žádnou z volných met
- hráči z rohů čtverce se mohou přesunout do libovolného rohu:
(a) do strany
(b) diagonálně
- hráči musí koordinovat svoji aktivitu (pohybem, pokyny) s ostatními hráči
- při špatné výměně a zašlápnutí mety si volný hráč vymění pozici s hráčem, který chyboval
- postupně tak dochází k výměně volných hráčů
- hráči soutěží o počet přeběhu (5,8,10) beze změny na obvodu

Poznámka:

- trenér by měl hráče nabádat k:
(a) okamžitou reakci při výměně míst
(b) k přešlapování u mety, odstoupení od mety, nevyrážet z klidové pozice
(c) práci s tělem při běžeckém souboji se středním hráčem
(d) sledování periferně celého prostoru
- hráči mohou použit "čistého" zakroku k odblokování hráče ve středu

Varianty:

- všichni hráči mohou cvičení provádět s míčem
- míče mají pouze hráči uprostřed

Pomůcky:

- 4x mety (kuželky, kloboučky)

 

TIP REDAKCE