ROZHOVOR  V exkluzivním rozhovoru s Václavem Mrázkem, šéftrenérem Regionální fotbalové akademie (RFA) v Plzni, členem prezidia UČFT a autorem řady článku na stránkách www.trenink.com, jsme se podívali pod pokličku fungování žákovské regionální fotbalové akademie.
 
Václav Mrázek hovořil o dosavadních zkušenostech z rok a půl dlouhého provozu, komu jsou akademie určeny, kolik stojí provoz akademie, jak mimo jiné funguje spolupráce s rodiči a regionálními fotbalovými trenéry.
  
Lze v několika větách představit systém Regionálních fotbalových akademií (RFA), co je jejich cílem a s jakým pracují konceptem?
 
Regionální fotbalová Akademie (RFA) má za cíl centralizovat nejtalentovanější hráče fotbalu v jednotlivých regionech České republiky a v profesionálních podmínkách rozvíjet jejich talent a vychovávat hráče pro vrcholový sport už od 13 let. Zároveň není nutné opouštět svůj kmenový klub, do kterého se hráči z RFA vracejí na páteční trénink a víkendoví program. Přes opravdu nadstandardní služby je RFA dostupná pro všechny talentované děti, musí však nejprve projít systematickým výběrem a splňovat kritéria nejen sportovní, ale i mentální perspektivy. 
 
V RFA je čeká výchovný proces, který není zdaleka zaměřen jen na sport, ale především na komplexní výchovu osobnosti jako takové. Proti nadstandardním poskytovaným službám jsou postaveny vysoké požadavky na hráče a to ve všech oblastech.  Nedílnou součástí aktivit RFA je podpora regionálního fotbalu, aby se i ty nejmenší kluby cítily důstojnou součástí Českého fotbalu, jehož kvalita se právě od práce s dětmi na všech úrovních odvíjí.
 
První krajská Regionální fotbalová akademie (RFA) byla otevřena před rokem a půl v Plzni. Jaká jsou vaše dosavadní zkušenosti?
 
Přípravy na spuštění RFA probíhali minimálně rok před samotným otevřením v září 2015. Nejprve bylo potřeba přesvědčit lokální subjekty o smyslu tohoto projektu a získat dlouhodobou podporu. Díky úspěchům plzeňské Viktorie je v našem regionu fotbal velmi populární a samotná Viktorie projekt výrazně podpořila a pomohla prosadit. Pak už se začaly řešit detaily, personalistika, internát, stravování, škola a infrastruktura. V podstatě se jednalo o stavbu struktury firmy na výchovu sportovně talentované mládeže. Samotný provoz nám pak potvrdil obrovské rezervy v mládežnickém fotbale a zároveň správnost vzniku RFA. To co má personál v RFA možnost s hráči řešit nemohou samotné kluby bez podpory zajistit a ty menší, lokální už vůbec ne. 
 
Největší zkušenost je z oblasti zdraví a životosprávy. Dnešní děti nejsou zvyklé jíst, chybí jim tak energie nejen na sport nebo školu, ale i na samotný zdravý fyziologický vývoj. Náročný sportovní program tak vlastně ani nemohou efektivně zvládnout a navíc riskují zbytečné zdravotní problémy. Pravidelný přísun stravy po celý den přinesl obrovsky pozitivní výsledky. Díky pravidelnému testování nejen kondičního, ale i zdravotního a psychologického stavu máme k dispozici celou řadu dat a informací, které se postupně učíme efektivně využít v denním režimu ve prospěch samotných kluků. Stále jsme v procesu vývoje a i my, realizační tým a všichni kolem RFA se učíme. Velká výhoda je, že o věcech máme prostor diskutovat, řešit a hledat ty správné cesty, dnes už i s ostatními RFA v jiných regionech.
 
Pro jakou věkovou kategorii jsou RFA určeny? 
 
Hlavní část aktivit směřuje ke starším žákům U14 a U15. Ti jsou společně přes týden ve škole a mají k dispozici kompletní servis RFA. Druhá část směřuje ke kategoriím mladších žáků U12 a U13, kde řešíme aktivity regionálně, formou otevřených pondělních tréninků na různých místech, podílíme se na tvorbě krajských výběrů a v druhém pololetí organizujeme výběrové tréninky pro potenciální nové akademiky. Součást aktivit je i podpora Klubové fotbalové akademie a návaznost režimu RFA do dorosteneckých kategorií.
 
Kde v současné době RFA fungují a jakým způsobem nebo kde mohou RFA vznikat? Nebo jejich stav je konečný? 
 
Celkem už funguje osm RFA. Vedle Plzeňského kraje má svou RFA také Ústecký kraj v Teplicích, Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, Východočeský kraj v Pardubicích, Vysočina v Jihlavě, Jihomoravský kraj v Brně, Olomoucký kraj v Olomouci a Moravskoslezský kraj v Karviné. Poslední RFA je plánovaná do Nymburka pro širší oblast středních Čech, a do skupiny RFA budou patřit dvě celoklubové, Sparta a Slávie Praha. Tím bude rozsah tohoto projektu pokryt celorepublikově. Pokud by však některá z RFA neměla dále pokračovat, může samozřejmě vzniknout jinde. 
 
Obvyklým problémem bývají peníze, především pokud se jedná o mládežnický fotbal. Kdo provoz RFA financuje nebo kdo se na provozu podílí? 
 
Aby RFA mohla vzniknout a fungovat, muselo dojít k dohodě mezi FAČR, krajem a městem v kterém RFA fyzicky sídlí. Garance financování je rozložena mezi FAČR která financuje především personál (přibližně 4 miliony / rok), kraj a město, které zajišťují služby (také přibližně 4 miliony / rok). Taková částka už poskytuje možnost profesionalizovat většinu pracovních míst a mít k dispozici například kompletní stravovací režim a internát s vychovateli. 
 
 
Pokud to vezmu z pohledu hráčů nebo spíše jejich rodičů. Je pro rodiče finančně náročné, aby jejich syn mohl být součástí RFA?
 
Celý systém projektu RFA je nastaven tak, aby v RFA mohl být jakýkoli kluk který do RFA patří. Rodiče platí měsíčně 1000 korun. Jedná se spíše o symbolickou částku, náklady na jednoho hráče v RFA se pohybují výrazně přes deset tisíc měsíčně. Za tisíc korun mají žáci RFA větší obědy, snídaně, 3 svačiny, internát a tam i první a druhou večeři. Navíc sportovní a vycházkové oblečení, tréninkové vybavení, psychologa a výživového poradce.
 
Jakým způsobem dochází k výběru hráčů pro RFA? Probíhá nějaké dlouhodobé sledování a scouting hráčů? Kdo se na výběru podílí? 
 
Scouting je důležitou oblastí, do akademie by neměli být zváni kluci nahodile. Přes aktivity v regionu máme možnost mapovat a sledovat hráče dva roky. Vytipované hráče jednak doporučujeme do krajských výběrů, kluky také sledujeme v utkáních a komunikujeme s klubovými trenéry. Finální výběr probíhá v kategorii U13 v druhém pololetí, kdy organizujeme vedle regionálních tréninků také tréninkové jednotky přímo v RFA, kde se ti nejlepší konfrontují mezi sebou.
 
Probíhají nábory nebo výběrové kempy? Pokud jsem přesvědčen, že bych měl na to být součástí RFA, co bych měl udělat?
 
Pokud jsem hráčem v kategorii mladších žáků, tak se zúčastnit pondělních otevřených tréninků v regionu. V Plzenském a Karlovarském regionu probíhají tyto tréninky pravidelně ve stejný den a čas na pěti místech. To jsou vlastně takové pravidelné kempy. Každá RFA má své webové stránky, kde by měly být termíny tréninků dohledatelné. Ani to ale není podmínkou, pokud je hráč výrazně talentovaný, a s talentem aktivně nakládá, neměl by systému scoutingu RFA uniknout.
 
Pokud se hráč stane součástí RFA, tak jaký ho čeká denní a týdenní program? Jaký je rozdíl mezi tím, pokud by se připravoval pouze ve svém mateřském klubu?
 
Vstup do RFA je především spojen s přechodem na Základní školu, do které je RFA aktivně zapojena. Obrovskou výhodou je možnost využití internátu, takže i kluci z větších dálek mohou bydlet přímo v RFA. Tím dostaneme k sobě ty nejtalentovanější kluky z regionu a už to samo o sobě vytváří efektivnější prostor pro rozvoj každého z nich. K dispozici mají navíc skvělé podmínky, které výrazně přesahují možnosti samotných klubů. Celkem je na dvě kategorie k dispozici 6 trenérů, 1 trenér brankařů, 2 fyzioterapeuti, výživový poradce, sportovní psycholog a 3 vychovatelé. To dává možnost individualizovat přípravu, ale řešit i další oblasti, které souvisí s výchovou silných a vyspělých osobností. 
 
Kluci mají program naplánován v podstatě od rána do večera. Začíná se většinou před sedmou ráno tréninkem, potom probíhá běžná výuka, bez jakýchkoli úlev a odpoledne znovu trénink. Dopoledne je to 8 hodin týdně, to je náplň větším poměrem nespecifická a zdravotní, v odpoledních trénincích zas převládá ryze fotbalová náplň. Aby měli kluci z čeho zakrýt tento náročný program, ale i samotný růst a vyspívání, mají zajištěno v průběhu celého dne až 6 jídel, kluci na internátu dokonce 8 jídel.
 
 
Jakým způsobem funguje spolupráce školy a RFA. Jak je to s ubytováním hráčů, všichni jsou na internátu nebo někteří jsou doma? 
 
Kluci z obou kategorií RFA chodí do smíšených tříd, kde jsou kluci a holky, všichni jsou však sportovci. Akademici nemají žádné úlevy z rozvrhu, naopak trenéři jsou napojeni na třídní učitele, mají přehled o prospěchu a chování. Každý týden se škola s hráči vyhodnocuje a kluci s problémy dostávají studijní volna na úkor odpoledních tréninků.  Stejné je to s prohřešky s chováním, takže hráč může být třeba i vyloučen na určité období z RFA a nesmí využívat žádných z výhod. Může se tak dostat také do podmínečného režimu a při opakovaných problémech skončit v RFA. 
 
Chceme kluky vést k zodpovědnosti a aktivitě nejen v tom co je baví, ale i tam kde to stojí víc úsilí a zdánlivě to se sportem nesouvisí. Pokud kluci tohle akceptují, mohou ve skvělých podmínkách rozvíjet svůj talent a ještě se u toho bavit.
 
Na internátu jsou především kluci z větších dálek, ale pokud to kapacita dovolí, mohou ho využít třeba i kluci co bydlí v dojezdových místech, nebo dokonce o pár ulic dál. Některé rodiny mají složité zázemí a pro samotné kluky je pak internát výhodou. Někteří využívají internát jen částečně v závislosti na programu. K dispozici máme samostatně oddělenou část budovy, kam nemá nikdo jin přístup. Vždy dva kluci mají takové své dvojpokojové bytečky a starají se o ně tři vychovatelky 24 hodin denně, včetně doprovodů do školy a z tréninku.
 
Jaká hřiště a sportoviště máte v Plzni k dispozici? Jak je to s regenerací a rehabilitací?
 
Škola má k dispozici 2 tělocvičny, 25 m bazén a hřiště s umělým povrchem. Vyžíváme nedaleký atletický 100 metrový tunel a novou judistickou halu. Nedostatkem zázemí je, že nemáme k dispozici alespoň jedno hřiště s přírodní trávou, které by se mělo v nejbližších měsících na škole vybudovat. Zatím si ho v teplých obdobích pronajímáme u nejbližších oddílů.
 
RFA tělocvična (Plzeň)
 
Jaký realizační tým se podílí na výchově hráčů a nemyslím jenom fotbalové trenéry?
 
U každé kategorie jsou dva profesionální trenéři, na odpolední tréninky dochází ještě vždy jeden asistent. Brankaři mají svého gólmanského trenéra a roli zdravotně-kondičního trenéra plní fyzioterapeutka, která je také k dispozici po celý den. Druhý fyzioterapeut je v RFA pouze v pondělí, to nejsou odpolední tréninky a čas je věnován právě zdraví. Pravidelně jsme ve spojení s psycholožkou, kterou máme navíc kdykoli online k dispozici, stejně tak s výživovým poradcem, který řídí režim stravy a je také napojen na denní fyzioterapeutku při vyhodnocování pravidelných testů kondice a životosprávy. 
 
O kluky na internátu se starají tři vychovatelky. Každá RFA má také svého manažera, který má na starost nesportovní část chodu RFA. Spolupracujeme také se sportovním lékařem a nemocnicí, abychom byli schopni řešit všechny varianty zdravotních problémů, nebo zranění. Do realizačního týmu lze počítat i třídní učitele, s kterými jsme v denním kontaktu a při výchově tak společně s rodiči uzavíráme kruh. Celý chod RFA má na starosti šéftrenér, který je zároveň jedním z trenérů.
 
Jaká je spolupráce mezi realizačním týmem a rodiči?
 
Každý hráč, respektive zákonný zástupce musí před vstupem do RFA podepsat smlouvu s RFA, kde jsou stanoveny pravidla, práva a povinnosti obou stran. Nutná je spolupráce a informovanost všech v průběhu celého působení hráče v RFA. Rodiče musí vědět, co s jejich synem řešíme, a ti pak udržet režim a nastavení kluků z RFA přes víkendy a školní volna. Posílám průběžně zprávy z RFA rodičům emailem, děláme pravidelné schůzky, dáváme informace na web RFA. Chceme, aby se režim profesionálního sportovce a vše co s tím souvisí, stal alespoň v částečné míře už u takto mladých kluků životním stylem. To však musí akceptovat i rodiče a to je často velký problém.
 
RFA funguje v Plzni rok a půl. Co za ten rok a půl bylo tím největším překvapením, ať už pozitivním nebo negativním?
 
První rok jsme se věnovali především samotnému nastartování všech mechanismů RFA, takže ta překvapení byla spíš s oblastí mimo samotný sport. Několikrát jsem již říkal, jaký šok pro nás bylo vidět, jakou životosprávu má dnešní mládež už v tomto věku. Někteří kluci nebyli na začátku ani schopni sníst snídani, nebo svačinu, prostě na to nejsou zvyklý, nebo to podceňují. 
 
Pozitivem po pár týdnech a měsících bylo vidět, jak se kluci těší na každé z jídel a co pravidelná strava dělá z jejich tělem a psychikou. To se pak přirozeně projeví i v samotném sportu. 
 
Negativní a zároveň pozitivní zkušenosti máme také ze spolupráce s kluby a trenéry v regionu. Klubům chybí možnosti obsazovat ty nejmladší kategorie dobře vzdělanými trenéry, kteří dokáží kluky ke spotu přivést, udržet a něco naučit. 
 
O to příjemnější je zjištění, že nadšenců, kteří dokáží v amatérských podmínkách odvést skvělou práci je stále dost. Ty chceme co nejvíce podpořit aktivitami RFA a posunout tak úroveň regionálního fotbalu výše. V současnosti je v Plzeňském kraji pouze jeden profesionální klub a jedno SPSM. 
 

Kde budou RFA v horizontu pěti let? Jakým směrem by se měly vydat? Co se musí zlepšit?

Teď jsou RFA na začátku cesty a své místo si musí každá ve svém regionu odpracovat. Měla by být poctivou a nadstandardně silnou službou pro talentovanou mládež, ale zároveň inspirací a podporou pro kluby a mládežnický sport obecně.  Trenéři mládeže a samotné kluby ji musí nejprve přijmout, pak bude opravdu silným nástrojem. Určitě nestačí zaměřit se jen na kategorie starších žáků, kde aktuálně Akademie začínají, ale svou důležitost má především věk, kdy děti se sportem začínají a získávají první návyky a vztah k sportu. Jaký se bude dělat fotbal v jednotlivých regionech, tak silné budou Akademie, tak kvalitní hráči budou vstupovat mezi profesionály a tak úspěšný bude český fotbal.

 

Za pět let už budou první hráči z RFA ve starších dorostech na prahu dospělého fotbalu. Aby se kvalita projevila, budou už muset naplno fungovat klubové Akademie navazující na základní principy těch Regionálních. Všechny části včetně mládežnických reprezentací musí mít nastavené jednotné myšlení a být propojeno logickou návazností. To už souvisí se změnou přestupního řádu, s uspořádáním soutěží, vytvořením většího prostoru pro mezinárodní konfrontaci klubových týmů i samotných Akademií. Změny by pomohli i na úrovni legislativy školství.

 

Důležitý je systém a program vzdělávání trenérů i funkcionářů a samotné řízení celé struktury ze strany asociace. Věřím, že do pěti let už většina těchto změn proběhne a budou fungujícím standardem českého sportu stejně jako Regionální Akademie, kterým se i přes velký odpor podařilo před necelými dvěma lety prorazit.

 
 TIP REDAKCE