3D ANIMACE  "Schopnost hráčů efektivně ovládat míč na malém prostoru je důležitým předpokladem ke zvládání složitých herních situací," říká k tomuto cvičení trenér Jiří Formánek
 
Cvičení pro tři hráče je pojmenováno Práce s míčem v trojúhelníku, cílem je rozvinout u hráčů obratnost a koordinaci při práci s míčem, které předchází výběr místa, přijmutí míče a poté následuje přesná přízemní přihrávka.

 

V případě, že je cvičení zařazeno do normální tréninkové jednotky, tak v převážné většině případů do úvodní nebo průpravné části tréninku.

                                                                                        
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem individuálního průpravného cvičení je zlepšit u hráčů schopnost ovládat míč na malém prostoru, při častých změnách směru. Před vlastním ovládáním míče si hráč nabíha do voleného prostoru a přijímá míč, následuje koordinačně náročná činnost s míčem a poté přízemní přihrávka na spoluhráče. 
 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- prostorem cvičení je pomyslný obdélník o velikosti 12x20 metrů
- cvičení není potřeba provádět na fotbalovém hřišti, ale je možné využit například rovnou zahradu
- na začátku herního prostoru je postavena dvojice tyčí, 5 metrů od sebe
- na konci herního prostoru je z tyčí postaven trojúhelník
- strana trojúhelníku rovnoběžná se startovní čárou má rozměr 8 metrů
- cvičení je určeno pro trojici hráčů
- hráč bez míče stojí uprostřed trojúhelníku
- dvojice hráčů stojí mezi vojici startovních tyčí
- první z dvojice hráčů má míč
 
 
Popis herního cvičení:
 
- cvičení zahajují hráč s míčem
- dává dlouhou přihrávku na hráče uprostřed trojúhelníku
- okamžitě po odehrání běží za přihrávkou
- po vběhnutí do trojúhelníků obíhá jeden z rohů
- hráč s míčem obíhá zadní roh trojúhelníku
- probíhá s míčem u nohy jednu z bočních stran
- po vyvedení míče mimo trojúhelník přihrává na třetího hráče
- po přihrávce na třetího hráče běží na jeho místo
- cvičení se opakuje
 
Varianty:
 
- hráč míč krátce před přihrávkou vyvádí míč směrem na trojúhelník/hráče
- je možné zvětšit/zmenšit velikost herního prostoru
- hráči cvičení provádějí "slabší" nohou
  
Pomůcky:
 
- 1x míč
- 5x zapicovací tyč (kloboučky, velké kužely)
 
 TIP REDAKCE