Image Po pondělním článku Kamila Turoně v úterý opět přicházíme s původním cvičením od trenéra Jiřího Formánka, který toto cvičení, jež je určeno pro fotbalisty žákovského věku, zařazuje do tréninkových jednotek probíhajících v jak v hale tak i na normální hrací ploše.

Cvičení se zaměřuje na přesnost přihrávek a výměnu místa která by měla probíhat automaticky bez přemýšlení kam mám běžet a dva míče se kterými cvičení probíhá hráče omezuje v tom, že načasování přihrávek musí být takové, aby se tyto dva míče nikdy nepotkaly u jednoho ze čtyř týmů.

U starších kategorií je vhodné zařatovat toto průpravné cvičení do průpravné části tréninkové jednotky, u těch mladších může být součástí té hlavní.

Cíl průpravného cvičení:

Cílem tohoto průpravného cvičení je především zlepšit herní činnosti jednotlivce přihrávání a výměna místa, vzájemná spolupráce dvou hráčů, orientace hráčů v prostoru a pohyb hráče na druhou stranu než kam posílá přihrávku. Hráči musí koordinovat svoje přihrávky tak, aby se dva míče v cvičení nikdy nesetkaly.

Popis průpravného cvičení

- hrací plochou je prostor přibližně 40x40 metrů
- cvičení je určeno minimálně pro 12 hráčů
- mužstvo je rozdělno do čtyř týmů po 3 hráčích
- hráči jsou rozestavení ve tvaru kříže na koncích paprsků
- vždy jeden hráč z týmu stojí pět metrů před zástupem
- hráč stojí čelem ke svému zástupu
- pro toto cvičení jsou potřeba 2 míče
- akci začíná tak, že míč mají na první hráči (A) v zástupech proti sobě
- hráč A přihrává na hráče B
- hráč B prvním dotykem naráží zpětnou přihrávku na hráče A
- hráč A opět prvním dotykem přihrává do zástupu po pravé ruce
- hráč B který dával zpětnou přihrávku běží k zastupu na opačnou stranu než jde přihrávka
- hráč A zaujáma původní postavení hráče B a akce se opakuje
- interval zatížení 45 vteřin až 2 minuty
- počet opakování 1x-4x

Varianty:

- cvičení je možno provádět protisměrně
- zvyšovat obtížnost můžete přidáváním míčů navíc na počet (3,4)
- hráči mají stanovený počet povinných doteků (2,3)
- hráč (B), který pouze přebíhá do zastupu provádí požadovaný cvik (kotoul, výskok, ...)
- první přihrávka je jako nácvik provedena autovým vhazováním{comment}