Image Po druhém prodlouženém květnovém víkendu je tu opět nové cvičení na stránkách web magazínu českých a slovenských fotbalových trenérů trenink.com tentokrát od editora Jiřího Formánka, které navazuje na tři [1] [2] [3] předchází varianty.

Dnešní článek má název Přihrávkový kompas a jeho čtvrtá varianta zapojuje do nácviku vedle schopnosti přihrát i krátké intenzivní vedení míče spojené s opakovanou změnou směru vedení míče.

Cvičení je určeno pro kategorii mladších žáků a starších hráčů. V rámci tréninkové jednotky je možno zařadit toto cvičení do průpravné nebo v případě mladších věkových kategorií i do hlavní části.

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem dnešního průpravného cvičení je zlepšit herní činnosti hráčů - jednotlivců jako jsou přihrávání, správné načasování přihrávek, výměnu místa se spoluhráči, krátké intenzivní vedení míče a schopnost hráčů přizpůsobit tyto činnosti rychlosti a tempu současně pracujícího týmu. Neméně důležitým faktem je schopnost hráčů orientovat a pohybovat se po přehuštěném prostoru průpravného cvičení.

 Popis průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec o straně 25 metrů
- cvičení je určeno pro 10 hráčů
- hráči jsou rozestavení podle diagramu
- hráči jsou označení velkými písmeny A-J po obvodu ve směru chodu hodinových ručiček
- v cvičení jsou zapotřebí současně dva míče
- cvičení je zrcadlově totožné pro levou a pravou část
- akci zahajují hráči J a E současně
- popis cvičení je pouze pro levou část hrací plochy
- hráč J vede (1) krátce míč
- hráč J přihrává (2) na hráče D
- hráč J se otáčí a zapojuje se do kombinace na pravé straně
- hráč D naráží (3) na hráče E, který si pohybem řekl o míč
- hráč E krátce vede (4) míč
- hráč E přihrává (5) na hráče B
- hráč B z první dává (6) na hráče C
- hráč C dává poslední přihrávku (7) na hráče A
- hráči se posouvají během cvičení následovně:
(a) E po sérii narážeček na pozici hráče B
(b) B->C
(c) C->D
(d) D->F
- pro opačnou stranu jsou posuny zrcadlově stejné
- cvičení plynule pokračuje, tak aby hráči byli minimálně 1x na každém místě

 


Varianty:

- herní prostor lze zvětšit až na čtverec o velikosti 40 metrů
- hráči musí hrát všechny přihrávky "slabší" nohou
- hráči musí hrát povinně na (2,3) doteky
- do vedení míče musí hráč zapojit obě dvě nohy

Pomůcky:

- minimálně určeno pro 10 hráčů
- 8 met (kuželky, kloboučky)
- 2 míče

TIP REDAKCE