Na stránkách magazínu fotbalových trenérů www.trenink.com publikujeme  článek od autora a trenéra Jiřího Formánka, který popisuje herní cvičení s cílem naučit hráče vytvářet obranné trojúhelníky v systému obrany orientované na míč.

Článek se jmenuje 3+1:3+1 vytváření obranných trojúhelníků, určen je pro skupinu osmi hráčů a zaměřuje se na vytváření obranných trojúhelníku, pevnost a kompaktnost obranného bloku hráčů a jejich vzájemné zajišťování.

Cvičení zařazujeme do hlavní části nácvikové tréninkové jednotky, toto cvičení je možno užít v tréninkovém procesu všech týmů, které chtějí nebo praktikují systém obrany, která je orientovaná na míč.

Cíl herního cvičení: 


Cílem dnešního herního cvičení naučit hráče vytvářet obranné trojúhelníky, pracovat a pohybovat se v pevném a kompaktním obranném bloku, naučit se vzájemnému zajišťování a komunikaci při obranném postavení. Důraz je kladen také na pohyb celého bloku a vytváření presinkových situací. Hráči držící míč se snaží o průnikovou přihrávku skrz tříčlenný obranný blok.

 


 

Popis herního cvičení:

- herním prostorem je obdélník o velikosti 20x30 metrů
- hrací plocha je rozdělena:
(a) na hlavní hrací plochu rozdělenou na polovinu
(b) na dvě koncové zóny
- cvičení je určeno pro skupinu osmi hráčů
- hráči jsou rozdělení do dvou barevně odlišených týmů 4:4
(a) červení (A+B+C+D)
(b) žlutí (K+L+M+N)
- každá akce začíná volnou přihrávkou od vlastního hráče do středové zóny
- hráči ve středu pole (A+B+C) si přihrávají, vodí míč a mění místo
- tak aby si připravili pozici pro průnikovou přihrávku
- skrz obranný blok týmu bez míče
- bránící tříčlenný blok hráčů vytváří obranný trojúhelník
- tak že vždy jeden z hráčů smí napadat soupeře na jejich polovině
- po úspěšné průnikové přihrávce pokračuje tým v držení míče
- při zisku míče bránícím týmem akce opět začíná přihrávkou z koncové zóny

Varianty:

- přes polovinu mohou dva hráči
- středová zóna není rozdělena na poloviny, hráči mohou napadat volně
- hráči držící míč mají omezený počet doteků (2,3)
- hráči mají na průnikovou přihrávku časový limit
- i při úspěšné průnikové přihrávce pokračuje druhý tým
- pro snažší bránění průnikové přihrávky ji smí dát pouze určený hráč
- průniková přihrávka musí být z prvního doteku

Pomůcky:

- 10x mety (kuželky, kloboučky)
- 8x rozlišovací trika (2 barvy 4:4)
- 5x míč

 

 TIP REDAKCE 

 

Herní cvičení: Přehraj blok 4:5 ve středu pole