Další herně-kondiční cvičení na stránkách trenérského portálu www.trenink.com je inspirováno cvičení fotbalové reprezentace Skotska, která tímto pracovalo na vylepšení týmové kondice specifickou formou s míčem. 
 
Autorem modifikovaného cvičení je trenér Jiří Formánek, který kondiční cvičení pojmenoval Skotské běhy s míčem a navazuje na první a druhý díl. Cílem cvičení je kondiční připravenosti na hrací ploše, s použitím míče. V cvičení se střídají  úseky zatížení, herních činností a odpočinku.
 
Cvičení je určeno pro celý tým, určeno je pro všechny věkové kategorie. Cvičení by obvykle mělo být součástí hlavní části tréninkové jednotky, který má mít primární kondiční obsah. 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem herně-kondičního cvičení je zvýšit specifickou formou kondici týmu vše na hrací ploše a s použitím specických prostředků (vedení míče, přihrávky) a fotbalového míče. Do cvičení jsou zapojeni všichni hráči týmu, zatížení je rovnoměrně rozloženo, zatížení je střídavé, podobně jako v utkání. Dochází k opakovanému zatížení s míčem, bez míče a odpočinku.
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- cvičení je určeno pro celý tým
- tým se rozdělí na dvě poloviny
- hráči, kteří jsou v intervalu pasivní (naražeči) vytvoři dva zástupy
- jednotlivé zástupy jsou o polovinu rozestupu posunuté
- rozestupy mezi hráči jsou přibližně deset metrů
- hráči, kteří jsou v cvičení aktivní stojí s míčem na začátku levého zástupu
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč s míčem
- hráč vyvádí míč z levého zástupu
- navádí míč na prvního hráče v pravém zástupu
- hráč, který zahajoval cvičení přihrává míč na prvního hráče v pravém zástupu
- hráč z prvního zástupu naráží míč zpět na rozehrávajícího
- okamžitě po odehrání se otáčí a vnější stranou obíhá svoji pozici
- rozehrávající hráč po prvním dotykem naráží míč na hráče v pohybu
- hráč míč přijme a navádí ho na dalšího hráče
- cvičení se u dalšího naražeče opakuje
- další hráč se do cvičení zapojuje, když předchozí hráč je u třetího naražeče
- poté co hráč proběhne celé cvičení, tak se mimo dva zástupy vrací na startovní pozici
- délka cvičení je dána:
(a) počet opakování u jednotlivého hráče
(b) časovým intervalem
 
Varianty:
 
- hráči provádí cvičení "slabší" nohou
- zvětší se rozestupy mezi narážeči
- je možné změnit délku intervalu zatížení
- je možné změnit, když vybíhá druhý hráč
 
Pomůcky:
 
- 8x míč
- 10x meta (klobouček, kuželka, zapichovací tyč)
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE