3D ANIMACE  "Přihrávky a pohyb hráče bez míče. To jsou dvě ze základních hráčských činností, se kterými se každý hráč běžně potkává jak v tréninku, tak v utkání," říká autor seriálu cvičení trenér Jiří Formánek, který se těmto činnostem věnoval v cvičení Načasování a pohyb na jeden dotek.  
 
Čtvrtý díl seriálu Pohyb po přihrávce v šestiúhelníku navazuje na předchozí část. Cvičení je zaměřeno na příčné přízemní přihrávky, naražení míče, výběr a pohyb  hráče bez míče. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je nácvik příčných přízemních přihrávek, výběru místa po přihrávce, pohybu hráčů po odehrání míče, správného načasování přihrávek a zapojení hráčů do další kombinace. Kombinace celou dobu probíhá pouze na jeden dotek. Současně je v cvičení zařazen nácvik kombinace na třetího hráče a kombinace krátké a dlouhé přihrávky.    
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník 10x15 metrů
- v rámci tohoto prostoru je rozestaveno šest met
- ve tvaru nepravidelného šestiúhelníku  
- ve středu obou kratších stran je postaven jeden kužel
- na delších stranách jsou postaveny dva kužely
- v rozestupu 5 metrů
- cvičení je určeno pro 7 hráčů do pole (A-G)
- u startovací mety stojí dva hráči (A,G)
- hráč (A) má míč
- ostatní hráči stojí po jednom, každý u jednoho kuželu    
 
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A)
- dává krátkou přihrávku na hráče (B)
- hráč (A) po rozehrání akce je v pohybu vpřed do středu herního prostoru
- hráč (B) prvním dotykem naráží míč zpět na hráče (A)
- hráč (B) po naražení míče se uvolňuje do středu hracího plochu
- hráč (A) dává dlouhou příčnou přihrávku na hráče (E)
- po odehrání míče hráč (A) přebíhá na pozici hráče (B)
- hráč (E) prvním dotykem sráží míč do středu pole
- na hráče (B), který vyběhl ze své pozice  
- hráč (B) dává kolmou přihrávku na hráče (D)
- hráč (E) přebíhá na pozici hráče (D) 
- hráč (B) přebíhá na pozici hráče (E)
- hráč (D) zahajuje kombinaci s hráčem (C) na druhé straně
- cvičení se opakuje
  
Varianty:
 
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/změnšit)
- cvičení probíhá v opačném směru 
- v cvičení je možné zvýšit počet hráčů na 8 nebo 9
- hráči po odehrání míče provádí obratností cvik 
 
Pomůcky:
 
- 6x mety (kloboučky,kužely)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE