FULHAM FC  Stejně jako pro druhý díl, tak i pro třetí  díl seriálu Statická kombinace pro šest hráčů bylo inspirací cvičení mládežnické akademie Fulham FC
 
Cvičení je cíleno na nácvik jednoduché kombinace, ve které se střídají krátké a dlouhé přihrávky. Hráči, především věkové kategorie přípravek a mladších žáků, si v pravidelných časových intervalech vyzkoušejí herní činnosti na všech pozicích.  
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je nácvik kombinace při statickém postavení hráčů, s hrou pouze na jeden dotek a bez pohybu hráče po odehrání míče. Po hráčích požadujeme, aby se  soustředili na správné technické provedení.     
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- obdélník má rozměr 6x10 metrů
- na obvodu herního prostoru ješest pozic
- čtyři v rozích obdélníku (A,B,D,E)
- dvě ve středu delších stran (C,F)
- cvičení je určneo pro šest hráčů
- na každé pozicije jeden hráč
- hráč na pozici (A) má míč
    
 
Popis průpravného cvičení:
 
- rozehrávajcí hráč (A) přihrává na na hráče (F)
- hráč (F) prvním dotykem míč vrací zpět na hráče (A)
- hráč (A) dává delší přihrávku na hráče (B)
- hráč (B) míč posouvá na hráče (C)
- hráč (C) dává přihrávku přes herní rostor na hráče (F)
- hráč (F) diagonálně přihrává na hráče (D)
- druhý rozehrávajcí hráč (D) přihrává na na hráče (C)
- hráč (C) prvním dotykem míč vrací zpět na hráče (D)
- hráč (D) dává delší přihrávku na hráče (E)
- hráč (E) prvním dotykem přihrává na hráče (F)
- hráč (F) dává přihrávku přes herní rostor na hráče (C)
- hráč (C) diagonálně přihrává na hráče (A)
- cvičení se opakuje    
- po časovém limitu (45,60) vteřin hráči mění pozice
- hráči se posouvají po obvodu, ve směru hodinových hodinek 
 
Varianty:
 
- varianta cvičení je ve videoukázce
- hráči cvičení mohou provádět "slabší" nohou
- je možné upravit velikost herního prostoru
- hráči mají povinné dva doteky
  
Pomůcky:
 
- 6x mety (kloboučky, kužely)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE