Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 
Image Poranění, která vedou k poškození svalů, kloubů, nebo kloubních vazů zpevňujících klouby, jsou při sportu častá a velmi bolestivá. Vykloubení může být zaměněno nebo provázeno zlomeninou. Proto, nejste-li si jistí druhem a závažností poranění, ošetřujte je jako zlomeninu a zajistěte co nejdříve odbornou zdravotnickou pomoc.

Jak pracují svaly? Svaly umožňují pohyb nejrůznějších částí lidského těla. Rozeznáváme tři druhy svalů: kosterní (příčně pruhované), orgánové (hladké) a srdeční. Všechny druhy svalů vyvolávají pohyb stahováním a uvolňováním.

Kosterní svaly

Kosterní svaly pracují pod kontrolou našeho vědomí (můžeme je ovlivnit vůlí). Jejich pohyby koordinují motorické nervy. Kosti kostry fungují jako nosná konstrukce svalů, které jsou k nim připojeny pruhy silných vláknitých tkání, kterým říkáme šlachy. Příčně pruhované svaly působí ve skupinách. Jedna skupina se stahuje, aby vyvolala pohyb kostí a ve stejném čase se druhá skupina uvolňuje, aby tento pohyb umožnila.

Hladké svaly

Hladké svaly obsluhují životně důležité orgány (srdce, střeva), a pracují neustále, bez ohledu na to, zda jsme vzhůru či spíme. Většinu z těchto svalů nemůžeme vůlí kontrolovat a ovlivňovat. Jsou řízeny autonomním (vegetativním) nervovým systémem.

Srdeční sval

Srdeční sval je podobný svalu příčně pruhovanému. Skládá se z několika vrstev, které srdce chrání a umožňují plnit jeho funkci pumpy.

Natažení svalu

K natažení svalu nebo svalových skupin dochází, jsou-li přetaženy, nebo i přetrženy, prudkým náhlým pohybem. Příčinou může být nesprávné zvedání příliš těžkých a objemných předmětů, další velmi častou příčinou jsou sportovní úrazy.

Subjektivní a objektivní příznaky

- náhlá a ostrá bolest, nebo pohmatová citlivost v místech poranění, která vyzařuje do okolí a může způsobit ztuhnutí nebo křeč poraněné oblasti
- otok poraněného místa

Cíl ošetření

Stanovit rozsah a závažnost stavu pacienta. Vyloučit zlomeniny kostí a přetržení šlach či svalových úponů. V případě nejasností či zjištění vážného poškození zdraví musíme, vytvořit pro postiženého co nejpohodlnější podmínky a zajistit odbornou zdravotnickou pomoc.

Postup při ošetření

Nejprve pohmatem zjistíme závažnost poranění. Sledujeme reakci pacienta na pohmat a sledujeme intenzitu bolesti při vyšetření i v klidu. Postiženou část těla umístíme do pro pacienta pohodlné klidové polohy. Na poraněné místo přiložíme vak s ledem nebo studenou vodou a ochlazujeme poranění tak, abychom pacientovi nezpůsobovali další potíže podchlazením dané části těla.

Poraněnou část můžeme v případě zjištění otoku stáhnou elastickým obinadlem tak, abychom umožnili normální pohyb krve v cévách. Poraněnou končetinu umístíme do zvýšené polohy. V případě jakýchkoliv pochybností či výrazné a trvalé bolesti zajistíme postiženému odbornou zdravotnickou pomoc.

Svalová křeč

Dochází k ní nedokonalou svalovou koordinací během typické námahy a je charakterizována náhlými nekontrolovatelnými a velmi bolestivými stahy svalu nebo celých svalových skupin. Křeče může způsobit i přetížení svalů při velké zátěži, na kterou nejsou zvyklé. Například, dojde-li ke svalovému třesu z prochlazení během námahy nebo těsně po ní, nebo ztratí-li tělo velké množství soli a vody nadměrným pocením, průjmy, nebo dlouhodobým zvracením.

Ke křečím může také dojít během spánku, kdy nás probudí krutá bolest v místě stažení svalu nebo svalových skupin a pohyb postiženou končetinou je prakticky nemožný. Křeče způsobené velkou ztrátou soli a vody se mohou vyskytovat u přehřátí. U dětí může vyvolat křeče i vysoká tělesná teplota.

Subjektivní a objektivní příznaky

- silná až krutá bolest postižené oblasti
- pocit ztuhlosti nebo stažení postižených svalů

Cíl ošetření

Co nejrychleji uvolnit stažené svalstvo a zmírnit bolest.

Postup při ošetření

Úlevu přináší napnutí stažených svalů. Postižené svalstvo napněte a šetrně promasírujte. Důležité je i doplnění chybějících tekutin pomocí isotonických nápojů a minerálních vod s obsahem minerálů a solí.

Křeč stehenního svalstva

Při křeči svalů na zadní straně stehna nejprve napněte dolní končetinu postiženého v kolenním kloubu. Jednu ruku položíme pod patu postižené končetiny a zvedneme ji, druhou rukou stlačujte koleno. Postižené místo posléze šetrně masírujeme.

Křeč lýtkových svalů

Dolní končetinu postiženého napneme v kolenním kloubu a šetrně ji napínáme směrem k holení kosti. Postižené místo následně šetrně promasírujeme.

Křeč svalů na noze

Vypneme prsty na noze postiženého a vyzveme ho, aby se postavil na bříško pod palcem nohy. Postižené svaly šetrně promasírujeme.

Křeč svalů na ruce

Šetrně, ale pevně vypneme prsty a postižené svaly jemně promasírujeme.

Praktická část: ošetření svalové křeče


Křeč stehenního svalstva
Při křeči svalů na zadní straně stehna nejprve napněte dolní končetinu postiženého v kolenním kloubu. Jednou rukou položenou pod patou postiženého ji zvedněte a druhou stlačujte koleno. Postižené svalstvo pak šetrně masírujte.


Křeč lýtkových svalů
Dolní končetinu postiženého napněte v kolenním kloubu a šetrně ji napínejte směrem k holenní kosti. Postižené svaly následně šetrně masírujte.
Křeč svalů na noze
postavil na bříško pod palcem. Postižené svaly šetrně masírujte.


Křeč svalů na ruce
Šetrně, ale pevně vypněte prsty a postižené svaly jemně masírujte.Pro trenérský portál www.trenink.com tento článek zpracovali:
MUDr. Lenka Hodková a Jiří Břečka,DiS.
Zdravotnická záchranná služba Podbořany{moscomment}