Tréninkovým cvičením pro přípravky se na stránkách www.trenink.com věnujeme velmi často, za připomenutí stojí nácvik jednoduché kombinace s názvem Kombinace trojice hráčů pro přípravky nebo Narážečky v kříži pro děti.

Čtyři varianty cvičení s názvem Jednoduchý slalom pro přípravky je určen pro nejmenší fotbalisty nebo pro mladší a starší žáky jako součást rozcvičení, s důrazem na vedení míče, přihrávky a načasování náběhu. 

                            

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení, které je určeno pro nejmladší věkové kategorie přípravek, je naučit hráče vést a ovládat míč na malém prostoru při probíhání krátkého slalomu a následně přesně přihrát na střední vzdálenost. Ve složitějších variantách cvičení musí hráči vhodně načasovat přihrávku a pohyb za míčem. 

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 8x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- na polovině hrací plochy jsou zapíchnuty dvě tyče
- rozestup těchto tyčí je 6 metrů 
- cvičení je určeno pro 6 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na dvě trojice
- trojice hráčů (A) stojí v pravém dolním rohu herního prostoru
- trojice hráčů (B) jsou v pravém horním rohu 
- první dva hráči z každé trojice mají u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč ze zástupu (A)
- hráč intenzivně vede míč směrem k zapichovací tyči před sebou
- zapichovací tyč s míčem u nohy obchází po své levé ruce
- míč provádí mezi dvojicí zapichovacích tyčí
- míč kolem druhé zapichovací tyče vede tak, že ji má po své pravé ruce
- poté co hráč obejde i druhou tyč
- tak přihrává míč na posledního hráče v zástupu hráčů (B)
- po odehrání míče se hráč (A) řadí na konec zástupu (B) 
- první hráč ze zástupu (B) vyráží k tyči před sebou
- v okamžiku, kdy hráč (A) je v prostoru mezi tyčemi
- hráči se postupně v cvičení střídají   

 

Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- je možné změnit rozestup středových tyčí (5,4,3) metry
- hráči ze zástupů (A) a (B) vyráží do cvičení současně
- je možné zvětšit počet hráčů, maximum je 8
- hráči po poslední přihrávce provádí obratnostní cvik
- všechny čtyři varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  
                       

Chcete vidět další grafické varianty cvičení? Zaregistrujte se a přihlaste se!

Pomůcky:

- 2x zapichovací tyč
- 4x mety (kloboučky, kužely)
- 4x míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE