V poslední době již řada trenérů přijmula za vlastní myšlenku, že kondiční objemový trénink obecné vytrvalosti lze zpestřit různými způsoby a aniž bych zcela zavrhoval klasické způsoby aerobních vytrvalostních běhu v lese, na oválu nebo po mořské pláži, tak si dovolím v krátkosti popsat různé druhy aerobiku, který je jednou z alternativ použitelnou v letním i zimním přípravném období fotbalového týmu a kterou do tréninkového procesu například zařazoval trenér Vlastimil Petržela již v době když působil v pražských Bohemians.

Aerobik znamená, jak již toto slovo samo napovídá, cvičení v aerobní zóně, tedy pod anaerobním prahem. Je to tedy cvičení s mírnou a střední intenzitou, kdy je zajištěn dostatečný přísun kyslíku pracujícím svalům Jedná se o vytrvalostní cvičení, které za výše uvedených předpokladů vede de zvýšenému odbourávání tuků jako zdrojů energie.Aerobik je vhodnou doplňkovou pohybovou aktivitou pro fotbalisty všech generací. Vede k adaptaci srdečně-cévního a dýchacího systému, zlepšení metabolismu, funkce pohybového aparátu a nervového systému, ale také k pozitivním psychickým změnám, především nabouráním zažitého tréninkového stereotypu.

Tréninková jednotka obsahující aerobik má skladbu podobnou jak jsme tomu zvyklí z běžné tréninkové fotbalové jednotky, tedy úvodní část, hlavní část a závěrečnou část.

Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje zda aerobic se napříště stane pevnou součástí Vašich tréninkových plánů pro následující přípravná období je osoba instruktora, kterého je potřeba pečlivě vybrat a připravit ho na fakt, že bude pracovat s týmem fotbalistů, kteří jsou v permanentním tréninkovém procesu, ale především v úvodních lekcích budou překypovat despektem a občas i zakrývaným strachem z něčeho nového. Je na něm zda je přesvědčí.

Správný lektor musí umět udělat všechno pro to, aby příště rádi přišli znovu, postupně rozvíjeli svoji koordinaci, obratnost a motoriku, který mnohým skutečně chybí.

Názvy lekcí aerobiku s charakteristikou obsahu:

AE Class - nízký aerobik vytrvalostně silový s využitím náčiní (činky, krátké gumy, těžké míče...)
Interval AE Class - vytrvalostně silový trénink, střídání intervalu aerobiku a intervalu síly (činky, gumy...)
Master AE Class - vytrvalostně silový trénink zaměřený na všestranné posílení svalstva celého těla s prodlouženou dobou cvičení
Slow Body - cvičení prováděné v pomalejším tempu zaměřené na posilování celého těla
Body Styling - vytrvalostně silový trénink zaměřený na celkové formování postavy s náčiním
Body Sculpting - aerobní posilovací cvičení s náčiním, posilování problémových svalových partií
Body tone - nízká až střední intenzita, zaměření na rozvoj svalstva horních končetin
P - class - vytrvalostně silový trénink zaměřený na posilování problémových partií od pasů dolů (břicho, hýždě, stehna)
AE Mix - vytrvalostní trénink zaměřený na rozvíjení pohybové paměti a prostorové paměti
Kick Box AE - vytrvalostně silový trénink, ve kterém se využívají prvky kick boxu
Ropics AE - vytrvalostně silový aerobik zaměřený na posílení svalstva dolních končetin s využitím švihadel
Senior Class AE - nízká až střední intenzita, zaměření na všestranný rozvoj celého těla (popř. s náčiním: činky, gumy, step...)
Body Ball - zdravotní, relaxační, pohybově nenáročné cvičení k získání základní kondice a síly a k odstranění bolesti pátěře a kloubů
Slide AE - všestranně vytrvalostní a silový trénink na kluzkém pásu, zejména formování dolních končetin
Step AE - vytrvalostně silový trénink s vystupováním na stupínek –step, zaměřený zejména na tvarování svalstva dolních končetin
Step Class - vytrvalostně silový trénink na stepu zaměřený na posílení problémových zón - svalstvo nohou a břicha
Step Power - vytrvalostně silový trénink na stepu prováděný střední až vysokou intenzitou zatížení zaměřený na všestranný rozvoj celého těla
Step Travel - cvičení za použití dvou stepů, mezi kterými se podle připravené choreografie prochází, zaměřený na tvarování svalstva dolních končetin
Total Body Toner TBC - vytrvalostně silový trénink na stepu prováděný formou intervalového tréninku s náčiním (expandery)
Body Balance (Fit Ball) - nízká až střední intenzita zatížení, zaměření na formování problémových zón, ale také na rozvoj jemné motoriky, s použitím těžkého malého míče
Body Bar (Fit Bar) - nízká až střední intenzita zatížení, zaměření na rozvoj svalstva trupu a horních končetin s použitím těžké tyče
Spinning (Bike, Indoor Cycling) - vytrvalostně silový trénink na speciálně konstruovaných přenosných kolech zaměřený na posílení svalstva dolních končetin
Skating (Roll-on aerobik) - vytrvalostně silový trénink na kolečkových bruslích (on-line) zaměřený na posílení svalstva nohou s rozvojem obratnosti prováděný intervalovou metodou tréninku v přírodě
Aqua AE - nízká intenzita zatížení, zaměření na zpevnění svalstva celého těla s použitím speciálního náčiní (rukavice, nadlehčovací pásy) ve vodě
Kangoo AE - trénink prováděný v tělocvičně i v přírodě se speciálními boty s pružinami v podrážce zaměřený na posílení svalstva celého těla, na rozvoj obratnosti
{moscomment}