3D ANIMACE  Rozvoji herní kondice specifikou formou jsme se na stránkách www.trenink.com věnovali v cvičeních Rychlostní vytrvalost ve čtverci s míčem (2.část) nebo Kondiční písmeno W.
 
Herně-kondiční cvičení nazvané Kondiční trojúhelník s míčem je organizačně nenáročné. Cvičení je zacíleno na rozvoj herní kondice formou střídavého zatížení, kdy hráči přihrávají míč, sprintují za ním a následně očekávají další přihrávku od spoluhráčů v prostoru trojúhelníku.  
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem herně kondičního cvičení je rozvoj krátkodobé vytrvalosti specifickou formou s míčem. Hráči během cvičení pravidelně střídají přihrávky na střední vzdálenost, sprint za míčem a poté přijmutí míče od spoluhráče.  
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je rovnostranný trojúhelník
- délka strany je trojúhelníku je 15 metrů
- cvičení je určeno pro čtyři hráče do pole
- tři hráči (B,C,D) stojí každý u jendoho vrcholu trojůhelniku
- hráč (A) má míč
- a stojí na jedné straně trojúhelníku
- mezi hráč (D) a (B) 
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- hráč (A) s míčem zahajuje cvičení
- přihrává na hráče (B)
- okamžitě po odehrání míče sprintuje na pozici hráče (B)
- hráč (B) prvním dotykem přihrává na hráče (C)
- po odehrání míče sprintuje na pozici hráče (C)
- hráč (C) opět prvním dotykem přihrává na hráče (D)
- potom po odehrání míče sprintuje na pozici hráče (D)
- cvičení se opakuje
- cvičení je limitováno:
(a) časovým limitem
(b) počtem opakování 
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost trojúhelníku
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní cvik (leh, sed, ...)
- hráči na obvodu mohou mít více jak jeden dotek 
 
Pomůcky:
 
- 3x mety (kloboučky, kužely)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
TIP REDAKCE