KONDICE  Na začátku letního přípravného období se budeme na stránkách www.trenink.com věnovat herně-kondičním cvičením ve kterých je cílem obnova herní týmové kondice specifickou formou, tedy s použitím míče, podobně jako v seriálu Skotské běhy s míčem, který je inspirován tréninkem fotbalové reprezentace Skotska
 
První díl seriálu Herní vytrvalost podpořená přihrávkami je prvním z řady kondičních cvičení, které v sobě kombinují rozvoj kondice a herní činnosti v podobě přihrávek a naražení míče.
 
Cíl herně-kondičního cvičení:
 
Cílem kondičního cvičení je rozvoj rychlostní a střednědobé vytrvalosti herní formou, pomocí přihrávek, kombinace a intezivních přeběhu za přihrávkami. Cvičení v sobě kombinuje kondiční složku a herní složku, na jednotlivých pozicích mají hráči různá zatížení. 
 
 
Organizace herně-kondičního cvičení:
 
- prostorem kondičního cvičení je prostor mezi pokutovými územími
- okolo středového kruhu je vyznačen středový prostor
- středový prostor má rozměry 12x12 metrů
- cvičení je určeno pro osm hráčů do pole
- hráči jsou rozestavení na jednotlivých pozicích:
(a) rozehrávající hráč (A) s míčem 
(b) hráči (E) a (F) u mety s rozehrávajícícm hráčem
(c) hráč (B), (C) a (D) ve zbývajících rozích herního prostoru
(d) hráči (X) a (Y) v rozích středového prostoru
- hráči (X) a (Y) jsou na straně u hráčů (A) a (B)
 
 
Popis herně-kondičního cvičení:
 
- rozehrávající hráč (A) dává přihrávku na středového hráče (X)
- přihrávka jde vzduchem
- hráč (A) po přihrávce vyráží vpřed směrem na hráče (B)
- hráč (X) míč sklepává na druhého středového hráče (Y)
- středový hráč (Y) dává přihrávku vpřed na půlící čáru
- na rozběhnutého hráče (A)
- po této přihrávce oba dva středoví hráči přebíhají po diagonále
- středového prostoru
- hráč (A) dává kolmou přihrávku na hráče (B)
- hráč (A) běží za přihrávkou
- hráč (B) prvním dotykem vrací zpět na hráče (A)
- hráč (B) se rozbíhá po hraně pokutového území
- hráč (A) přihrává do běhu na hráče (B)
- hráč (A) přebíhá na pozici hráče (B)
- hráč (B) prvním dotykem přihrává na hráče (C)
- hráč (B) přebíhá na pozici hráče (C)
- cvičení se opakuje od hráče (C)
 
Varianty:
 
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- přihrávka od rozehrávajícího hráče jde pouze po zemi
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní cvik
- středoví hráči přebíhají po straně středového prostoru
- středový prostor má tvar obdélníku
 
Pomůcky:
 
- 4x mety (kloboučky, kužely)
- 4x zapichovací tyče
- 1x míč
- rozlišovací trika 
 
 TIP REDAKCE 
Vytrvalostní čtyřlístek