STŘELBA  Od začátku roku jsme na stránkách www.trenink.com jsme publikovali herně-kondiční cvičení Kondiční vedení míče s trojúhelníkem a Opakovaný vytrvalostní tandem se zakončením, které v sobě vyváženě kombinuje rozvoj herní a kondiční složky.  
 
První díl nového seriálu s názvem Kondiční střelba po obvodu hřiště je další možností, pokud se trenéři v průběhu zimní přípravy rozhodnou kondiční složku rozvíjet cvičením, které probíhá s míčem.    
 
Herním prostorem kondičního cvičení je polovina hrací plochy, cvičení je organizováno proudovou metodou. Cvičení je určeno pro věkovou kategorii žáků a dorostenců.
 
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem cvičení je skloubit a vyvážit rozvoj herní a kondiční složky. Rozvoj rychlostní vytrvalosti je v cvičení kombinován s dlouhou přihrávkou, vedení míče, přihrávkou po zemi a zakončením z prostoru pokutového území. To vše je podmíněno kvalitním přijmutím míče, správným načasováním a náběhy do zakončení.   
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem cvičení je polovina hrací plochy
- v ose hřiště před středovým kruhem je zapichovací tyč
- na brankové čáře je postavena branka
- uvnitř herního prostoru jsou vyznačeny čtyři pozice:
(a) hráči na pozici (A) stojí na brankové čáře mezi autovou čárou a pokutovým územím
(b) pozice (B) je proti pozici (A), před polovinou hrací plochy
(c) pozice (C) je na úrovni pozice (B), ale na opačné straně
(d) pozice (D) je v prostoru kruhové výseče před pokutovým územím
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 5-7 hráčů do pole
- na pozicích (B), (C) a (D) stojí vždy jeden hráč
- na pozici (A) jsou minimálně dva hráči s míčem
- v brance chytá brankář (G)
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- hráč (A) dává dlouhou přihrávku na hráče (B)
- po dlouhé přihrávce hráč (A) běží na pozici hráče (B)
- hráč (B) míč zpracuje a vede ho směrem na hráče (C)
- těsně před zapichovací tyčí přihrává po zemi na hráče (C)
- po přihrávce hráč (B) z druhé strany obíhá zapichovací tyč
- a běží na pozici hráče (C)
- hráč (C) míč přijme a vede ho ke středové zapichovací tyči
- středovou tyč obchází a krátce míč vede směrem na hráče (D)
- hráč (C) přihrává na hráče (D)
- hráč (D) naráží míč na hráče (C)
- hráč (C) míč přijme a navádí ho do střelecké pozice
- hráč (C) zakončuje akci střelbou
- hráč (C) se posouvá na pozici hráče (D)
- hráč (D) přebíhá do zástupu rozehrávajících hráčů
- cvičení se opakuje
 
Varianty:
 
- hráči zakončují střelbou prvním dotykem z prostoru před pokutovým územím
- hráči soutěží o větší počet vstřelených branek
- cvičení zahajuje výhozem brankář
- cvičení je možné provádět střídavě z jedné a druhé strany
- hráči mohou cvičení provádět (přihrávky, vedení, střelba) "slabší" nohou
- další varianty cvičení jsou ve video ukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 1x branka
- 3x mety (kloboučky, kužely)
- 1x zapichovací tyč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE