Není mnoho fotbalových tréninku během nichž, po nebo před ním, ve kterých by se neobjevilo bago, buď klasické podobě nebo v různých variantách jako například  Rotační bago 5:2 se 4 brankami nebo Bago 4:1 se dvěma míči současně, které je zaměřeno především na schopnost hráčů řešit herní situace koordinovaně, anticipovat úmysly svých spoluhráčů a protihráčů a vyrovnat se s neobvyklými situacemi

Herní cvičení s názvem Bago s nahrávači ve dvou čtvercích, které obvykle zařazujeme do první třetiny tréninkové jednotky, u hráčů rozvíjí schopnost rychle kombinovat prvním dotekem, s důrazem na schopnost řešit přihrávky pod tlakem soupeřů.


Cvičení je určeno pro 12 hráčů, určeno je pro věkovou kategorii starších žáků a dorostenců. Zvládnou ho i vyspělé týmy kategorie mladších žáků. 

 

 

Tipy na cvičení zaměřená na kombinaci na malém prostoru:

 

Cíl herního cvičení:

Cílem herního cvičení je připravit hráče na řešení složitějších herních situací na malém prostoru, vybudovat u hráčů schopnost periferně sledovat míč, své spoluhráče i protihráče a využívat neutrálních hráčů, kteří vytváří podporu pro aktivně zapojené hráče. Důležitá je také schopnost předvídat vývoj herní situace a  komunikovat během cvičení.

Po bránících hráčích požadujeme dobré poziční postavení a snahu o konstruktivní získání míče a rozvinutí vlastní kombinace. 
                                                                                                                         

 

Organizace herního cvičení:

- herním prostorem jsou dva čtverce
- oba dva čtverce mají velikost 10x10 metrů
- dva čtverce jsou umístěny tak, že mají stejné těžiště 
- jeden ze čtverců je pootočen o 45 stupňů
- rohy obou čtverců jsou vyznačeny metami (různých barev)
- průsečíky stran čtverců jsou vyznačeny pomocí met
- cvičení je určeno pro 12 hráčů (A-F) a (K-P)
- hráči jsou rozdělení na dva týmy (červení/žlutí) po šesti hráčích
- uvnitř obou čtverců jsou dva hráči z obou týmů (2:2)
- zbývající čtveřice hráčů z každého týmu stojí v pozicích nahrávačů
- v trojúhelníkových rozích každého čtverce
- jeden z hráčů v trojúhelníkové výseči má míč  

 

 

Popis herního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč s míčem
- přihrává na svého spoluhráče uvnitř herního prostoru
- cílem cvičení je, aby tým s míčem ho udržel v situaci 6:2
- hráči na obvodu hrají prvním dotekem
- hráči uvnitř herního prostoru nemají počet doteků omezený
- bránící hráči se pokouší o konstruktivní odebrání míče
- a rozvinutí vlastní kombinace

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) pootočení dvou čtverců
- od středových hráčů je vyžadována hra maximálně na dva doteky
- u bránících hráčů je vyžadováno konstruktivní získání míče, nikoliv pouze dotek
- modifikace cvičení:
(a) ve středovém prostoru je přidán neutrální hráč (jednodušší varianta)
(b) na obvodu jsou jen dva hráči z každého týmu, čtyři pozice obsadí neutrální nahrávači
(c) na obvodu je osm neutrálních hráčů 
 

Pomůcky:

- 8x meta (červená)
- 8x meta (žlutá)
- 1x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE