Herní soubojové cvičení s názvem Přihraj si míč a projdi skrz branku má za cíl naučit hráče přijmout míč pod tlakem napadajících hráčů a vytvořit v souboji dva na dva takovou herní situaci, aby jeden z dvojice hráčů, kteří mají míč pod kontrolou, mohl provést míč pod svou kontrolou jednou ze čtyř branek na obvodu hrací plochy. Po útočících hráčích požadujeme kreativitu a odvahu zvolit netradiční řešení, bránící hráči se pokouší vyvíjet maximální tlak na míč.    

Herní cvičení u hráčů rozvíjí schopnost rychle reagovat na přihrávku do prostoru, schopnost rozhodovat se a v závislosti na vývoji herní situace i své rozhodnutí měnit. Hráči se učí vybojovat si míč v prvotním souboji o něj a poté zareagovat na pohyb a výběr místa od spoluhráče a spolupracovat s ním s cílem vymanit se z presinkové situace a vyvedením míče změnit těžiště hry v mikrosituaci dva na dva


Cvičení je v závislosti na věkové kategorii a konkrétním cílu tréninkové jednotky zaměřit buď na herní stránku, kreativitu a variabilitu řešení nebo na kondiční složku, což je možné nastavit pomocí délky intervalu zatížení a jeho četností. V případě kondičního zaměření je cvičení vhodné i pro přípravné období.


Tip na cvičení soubojových situací dva na dva:

 


Cíl herního cvičení:

Cílem herního cvičení je u hráčů rozvíjet a podporovat schopnost řešit situace 2:2 na malém prostoru pod tlakem bránících hráčů, kteří vytváří presinkové situace. Útočící hráče nabádáme k tomu, aby se nebáli řešit tyto situace odvážně a kreativně. Zlepšit u hráčů kontrolu míče pod tlakem soupeřových hráčů, schopnost změnit směr vedení útoku a pokoušet se o překvapivá a nestandardní řešení těchto situací. Bránící hráči musí reagovat pozičním postavením na vývoj herní situace a pokoušet se znemožnit provedení míče skrz nebo do branky.

 


Organizace herního cvičení:

- hrací plocha má tvar čtverce
- délka strany herního prostoru je 20 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- ve středu každé obvodové strany je postavena průchozí branka (4x)
- průchozí branku tvoří dva kužely, rozestup kuželů jsou dva metry
- cvičení je určeno pro 4 hráče (A-D):
(a) hráč (A) stojí v levém horním rohu herního prostoru
(b) hráč (B) je v pravém dolním rohu
(c) hráč (C) cvičení začíná v levém dolním rohu
(d) hráč (D) vyráží z pravého horního rohu 
- tvoří dvě dvojice (A+B) a (C+D), které mají rozlišováky dvou barev
- hráči stojí jedné dvojice stojí diagonálně proti sobě 
- všichni hráči jsou bez míče
- na dvou libovolných místech obvodu hrací plochy stojí dva trenéři (nahrávači)
- mají u sebe dostatek míčů 
 

 

Popis herního cvičení:

- cvičení zahajuje jeden z trenérů 
- jeden z trenérů zpoza branky přihrává míč přibližně do středu hrací plochy
- okamžitě po doteku s míčem všichni hráči vyráží do středu hrací plochy 
- každý z hráčů se pokouší o zisk míče:
(a) dvojice hráčů, která získá míč se snaží provést míč skrz jednou z branek
(b) bránící hráči se snaží soupeřům míč konstruktivně odebrat
- podmínkou provedení míče skrz branku je, že si hráči předtím mezi sebou přihrají
- bránící hráči při konstruktivním zisku míče zašlapují na obvodu hrací plochy
- jedna akce trvá maximálně 20 vteřin

 


Herní cvičení 2:2 s brankáři a zakončením:

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení branek mimo střed obvodových hran
(c) délku maximálního časového intervalu (10, 15, 25, 30) vteřin
(d) tvar herního prostoru (obdélník/kruh)
- cvičení se účastní pouze dva hráči (1:1), postavených na diagonále
- bránící hráči při zisku míče přihrávají jednomu ze dvou trenérů
- každá z dvojic útočí pouze na dvě ze čtyř určených branek
- před startem každé akce umístí trenér míč do středu čtverce
- hráči startují k akci z různých pozic (leh, sed, dřep)

 

Pomůcky:

- 4x kužel (hrací plocha)
- 10x míč
- 8x kužel (malé branky)
- 4 malá přenosná branka (varianta)
- 4x rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE