Image Úterní dopolední článek po delší době přináší čtenářům web magazínu českých a slovenských fotbalových trenérů trenink.com přináší průpravnou hru. Autorem je Jakub Havránek, který se zaměřil na držení míče v početní převaze 3:2 i na vytvoření těchto výhodných situací.

Název průpravné hry je Přečíslení 3:2 ve 3 pásmech, cílem je naučit hráče udržet pomocí kombinací míč pod svou kontrolou v početní převaze 3:2 na malém vymezeném prostoru, vytvořit si výhodnou situací k zakončení celé akce a po ztrátě míče musí přijít rychlý přechod do obranné fáze a vlastního obranného postavení.

Hru je vhodné zařadit do hlavní části tréninkové jednotky, zvládnou ji již žákovské věkové kategorie.

Cíl průpravné hry:

Cílem této průpravné hry je naučit hráče udržet pomocí kombinací míč pod svou kontrolou v početní převaze 3:2 na malém vymezeném prostoru, vytvořit si výhodnou situací k zakončení akce, zafixovat okamžitý pohyb hráčů po přihrávce a po ztrátě míče rychlý přechod do obranné fáze a vlastního obranného postavení.

Popis průpravné hry:

- velikost hrací plochy je:
(a) šířka hřiště 30 m
(b) délka hřiště je 45 m rozdělená na 3 pásma dlouhé 15 m
- hra je určena pro:
(a) pro 12 hráčů do pole
(b) pro 2 brankáře
- mužstvo je rozděleno na 2 sedmičlenná družstva jako na obrázku (modří x červení)
- v každém pásmu hrají hráči 2:2
- s tím, že dochází u útočícího družstva k přečíslení 3:2:
(a) hráč z předcházejícího prostoru, který převedl míč do druhého pásma, zde zůstává a doplňuje útočící tým na tříčlenný
(b) hráč z prostoru, z kterého je přihráno do jiné zóny, nabíhá do ní a doplňuje útočící hráče na 3
- útočící tým se snaží kombinací překonat 2 obránce
- přihrát do dalšího předního pásma v přečíslení 3:2 a vstřelit branku
- hráči, kteří brání, mohou hrát pouze ve svém pásmu (nevracejí se se svými protihráči)
- družstvo, které brání se snaží získat míč
- a co nejrychleji přihrát do předních pásem
- protože zde může docílit početní převahy až 3:1
- když se obránci nestačí rychle vrátit na své pozice
- hráči se po ztrátě míče snaží co nejrychleji vrátit do svých pásem
- časové intervaly hry a přestávky, dle počtu hráčů
- velikosti hrací plochy a požadované náročnosti
- dbáme na aktivní hru všech zúčastněných

Varianty:

- hráči mají omezený počet doteků (1, 2, 3, …)
- můžeme zvětšit nebo zmenšit hrací plochu
- můžeme změnit počet hráčů
- povolíme obráncům vracet se svými protihráči, takže nevzniká přečíslení 3:2, ale situace 3:3
- branka platí pouze střelbou prvním dotekem
- útočící družstvo může přihrát do dalšího pásma až po určitém počtu přihrávek

Pomůcky:

- 6x míčů
- 2x velké přenosné branky
- alespoň jednu barvu rozlišovacích trik (7 ks)
- minimálně 8 met (kuželů){moscomment}