Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

2_gen_odkop1_150 AKTUALZOVÁNO  V minulosti na stránkách trenérského fotbalového portálu www.trenink.com publikoval trenér Jiří Formánek průpravnou hru 6+2 nahrávači proti 4+4 nahrávači zaměřenou na schopnost hráčů držet míč pod svou kontrolou za nestejných, přesto početně vyrovnaných podmínek.

Cílem hry Dvouproudá křižovatka 4+4:4+4 s nahrávači je naučit hráče držet míč v početně vyrovnaných situacích a využít k tomuto držení své narážeče na dvou stranách hrací plochy. Cvičení je také zaměřeno na orientaci v přehuštěném prostoru, přenesení těžiště hry a schopnost kombinovat pomocí krátkých přihrávek.
 

Hru zařazujeme především do hlavní nebo případně závěrečné části tréninkové jednotky. Velice vhodná je tato hra pro intervalové zatížení, stejně jako například Hra 3+2:3+2 s nahrávači.


Cíl průpravné hry:

Cílem této průpravné hry je naučit hráče držet míč v početně vyrovnané situaci a využít k tomuto držení své narážeče na dvou ze čtyř stran hrací plochy. Důraz musí být také kladen na orientaci v přehuštěném prostoru, změnu těžiště hry a přenesení hry a také kombinovat pomocí krátkých přízemních přihrávek.

 

formanek_4_4_proti_4_4_2_2012Organizace průpravné hry:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- herní čtverec má rozměry 30x30 metrů
- hra je určena pro 16 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva stejně početné týmy 8:8
- uvnitř hrací plochy hráči nastupují v poměru 4:4
- 4 nahrávači každého týmu se postaví po 2 na protější strany
- všichni nahrávači mohou míč hrát (narazit) pouze 1 dotykem
- narážeči mohou narazit pouze na hráče uvnitř pole
 

Popis průpravné hry

- hru zahajuje jeden z týmů
- cílem je s pomocí narážečů udržet míč pod svou kontrolou
- druhý bránící (napadající)tým se snaží získat napadáním míč
- při zisku míče se ho snaží také pomocí nahrávačů udržet pod svou kontrolou
- akce končí:
(a) po vypršení časového limitu
(b) když míč opustí hrací plochu nebo hráč fauluje
(c) po předem stanoveném počtu přihrávek týmu držícího míč
(d) míče se musí při jeho držení dotknout všichni hráči týmu i nahrávači

Varianty:

- týmy se v zahájení jednotlivé akce střídají
- zcela libovolně lze upravit hrací plochu, při zachování tvaru čtverce
- hráči uvnitř hrací plochy mají omezený počet doteků (2,3)
- hráči na obvodu mohou přihrát i na dalšího narážeče, ale pouze 1x za sebou

Pomůcky:

- 4x mety (kloboučky, kužely)
- 8x míč
- 16x rozlišovací trika (2 barvy 8:8)
 

TIP REDAKCE