Image Her a cvičení ve kterých se autoři portálu trenink.com zaměřili na častou a opakovanou střelbu vyšlo v předcházejících letech hned několik. Za povšimnutí stojí Hra s častou a opakovanou střelbou, zaměřená na přenášení hry nebo Hra 8:8 s častou střelbou na 4 branky a 2 brankáře ve které se hráči nesmí bát zakončení z různých pozic a vzdáleností.

Název dnešní hry je Hra na tři branky s možností zakončení do všech a jejím cílem je zlepšit orientaci hráčů, ale i brankáře v prostoru, hráči držící míč pod svou kontrolou se pokoušít o rychlou cirkulaci míče spojendou se změnou těžiště hry a tři menší branky přímo vybízejí k pohotovému zakončení.

Hru je vhodné zařadit buď do hlavní části a to spíše do její druhé části nebo do závěrečné části celého tréninku. Zvládnou ji všechny žákovské kategorie a starší hráči. Velikost hrací plochy přizpůsobujeme počtu hráčů.


Cíl průpravné hry:

Cílem této průpravné hry zlepšit hráčů držících míč zlepšit orientaci v prostoru, využít změnu těžiště hry pro vytvoření přečíslení v prostoru u míče, pro bránící mužstvo hra slouží k rozvoji schopností obsazovat prostor a vytvařet tlak na hráče s míčem.

 

 

 Popis průpravné hry:

- hrací plocha má rozměry 50 x 50 m (dle počtu hráčů)
- ve středu hrací plochy jsou tři branky vyznačené pomocí praporků
- branky jsou 1,5 m velké, stejně orientované s rozestupy 5 metrů
- hra je určena pro dvě stejně početná
- barevně odlišená mužstva
- doporučený počet hráčů je 4:4 až 6:6
- plus jeden neutrální brankář
- neutrální brankář chytá ve všech třech brankách
- úkolem týmu držícího míč je vstřelit branku do jedné ze tří branek z libovolné strany
- bránící tým se snaží získat míč, v okamžiku ztáty míče se role mění
- druhé branky není možno dosáhnout střelou do té samé branky z opačné strany
- bránící mužstvo nezískává míč dotykem, ale skutečným získáním míče!
- jednotlivé akce zahajuje brankář výhozem na druhé mužstvo než které zakončovalo

Varianty:

- změní se velikost a rozestupy branek
- změní se orientace krajních branek
- počet branek se zvýší na 4 nebo zmenší na 2
- ve dvou brankách chytají dva neutrální brankáři
- hráči mají omezený počet dotyků (2,3,4)
- s týmem držícím míč hraje neutrální hráč (hráči)

Pomůcky:

- 8x mety (kloboučky, kužely)
- 10x míč
- 6x zapichovací tyče
- rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE