Image Během dnešního odpoledne na stránkách web magazínu českých a slovenských fotbalových trenérů trenink.com se pokusí svou průpravnou hrou, zaměřenou na kombinační spolupráci hráčů ve vymezeném prostoru, čtenáře zaujmout trenér a autor Vladan Pražák.

Průpravná hra 4:4 ve vymezeném prostoru s výměnou prostorů je zaměřeno na kombinační spolupráci hráčů ve vymezeném prostoru spolu s účelným uvolňováním za pomocí klamných pohybů a fines, orientací a výběrem místa. Taktéž zde zdokonalujeme aktivní presink při napadání, což má za účel rychlé rozhodování při řešení herních situací 1:1, 2:1.

Hra je pro mužstva dorostu a dospělých, ale do své tréninkové jednotky jej můžou zařadit i trenéři starších žáků při vhodném rozložení zátěže a intenzity provedení. Zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky.

Cíl průpravné hry:

Cílem dnešní průpravné hry je zdokonalit kombinační spolupráci hráčů ve vymezeném prostoru spolu s účelným uvolňováním za pomocí klamných pohybů a fines. Dále pak zlepšujeme orientaci a výběre místa. Zdokonalujeme aktivní presink při napadání, což má za účel rychlé rozhodování při řešení herních situací 1:1, 2:1. Hra je taktéž zaměřena na rozvoj kondičních schopností.

Popis průpravné hry:

- z met vytvoříme obdélník rozměrech 40x30m (dle nákresu)
- hráče rozdělíme do dvou družstev - po obvodu obdélníku rozestavíme střídavě hráče jednoho a druhého družstva
- dovnitř herního prostoru se rozestaví hráči v poměru 4:4
- cvičení zahajuje hráč s míčem
- popřípadě trenér přihrávkou dovnitř
- který kombinuje s hráči svého družstva
- úkolem hráčů je dostat míč ke svému spoluhráči na obvodu
- hráč jež přihrává svému spoluhráči na obvod obdélníku se staví na jeho post
- hráč z obvodu opět kombinuje se spoluhráči
- ti z hráči po obvodu, se kterými si mění posty
- všichni se tak průběžně dostávají do hry
- po získání míče bránícím hráči okamžitě cvičení navazuje
- pouze si družstva vymění role

Varianty:

- regulujeme počet přihrávek
- tzn. po (2,3,4) přihrávce musí následovat přihrávka spoluhráči na obvodu
- upravujeme aktivitu bránících napadajících hráčů
- velikost herního prostoru upravíme podle počtu hráčů
- dbáme na přesnost při kombinační spolupráci
- vyžadujeme střídání kombinace na jeden - dva doteky spolu s individuálním způsobem uvolňování

Pomůcky:

- 1x míč
- 4x mety (kloboučky, kuželky)
- rozlišovací trika podle počtu hráčů{comment}