Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

2_gen_zasekavacka_dva AKTUALIZOVÁNO  Autor a trenér Jiří Formánek si připravil pro čtenáře trenérského portálu www.renink.com článek popisující průpravnou hru pro deset hráčů, která navazuje na tento článek. Hra není organizačně náročná a nabízí několik možností řešení situací 3:3.

Název cvičení je Hra 3+2:3+2 držení míče a 2+2 branky, cílem hráčů s míčem je udržet ho pod svou kontrolou, vymanit se z tlaku bránících hráčů a přihrávkou skrz čtyři malé branky na spoluhráče stojícího mimo hrací plochu na dvou protilehlých stranách.

Hru zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, zvládnou ji i hráči žákovských týmů, od hráčů je vyžadováno především neotřelé řešení situací a předvídavost od hráčů pohybujících se na obvodu.


Cíl průpravné hry:

Cílem této průpravné hry je vypěstovat u hráčů schopnost udržet míče pod svou kontrolou na malém, přehuštěném prostoru a pod tlakem bránících, napadajících hráčů, vymanit se z tohoto tlaku a přihrávkou změnit těžiště hry a najít svého spoluhráče stojícího mimo hrací plochu, který se následně zapojuje do kombinace. Od hráčů na obvodu je vyžadována součinnost, předvídavost a schopnost anticipovat vývoj a směr kombinace spoluhráče na hrací ploše.

formanek_3_2_3_2_na_2_2_branky_2012

Popis průpravné hry:

- herním prostorem hry je čtverec o straně 18 metrů
- na každé ze stran jsou umístěny dvě (2) branky o velikosti 1-2 metry
- hra je určena pro deset (10) hráčů do pole, rozdělených na dva týmy 5:5
- hráči jsou na hrací ploše rozmístěny:
(a) uvnitř hrací plochy v poměru 3:3
(b) jeden a jeden hráč z jednoho týmu na protilehlých stranách čtverce
- jeden z týmů uvnitř hrací plochy má míč
- modrý tým s míčem se snaží ho držet pod svou kontrolou
- hráč týmu po libovolném počtu přihrávek smí přihrát na spoluhráče mimo hrací plochu
- adresátem přihrávky musí být hráč vlastního týmu mimo hrací plochu:
(a) za přihrávku skrz branku získá tým 1 bod
(b) za přihrávku mimo dvě malé brankytým nezíská bod - hráč na obvodu vyvede tým na hrací plochu a zapojí se do kombinace
- přihrávající hráč zaujme jeho pozici na obvodu
- hráči na obvodu se pohybují zcela libovolně, ale pouze po "své" straně
- hledají si prostor za jendu ze dvou branek
- bránící tým se snaží získat míč, po zisku míče se role týmů mění
- při neúspěšné přihrávce na hráče na obvodu se role týmů také mění

Varianty:

- různě lze manipulovat s velikostí hrací plochy:
(a) čtverec o straně 12 metrů
(b) čtverec o straně 15 metrů
(c) čtverec o straně 20 metrů
- branky na obvodu hrací plochy mohou být rozmístěny nepravidelně
- celkový počet hráčů se zvýší na 12:
(a) uvnitř hrací plochy 4:4
(b) na obvodu 2:2
- hráči uvnitř hrací plochy mají omezený počet doteků (2,3)
- hráči nemají stanovený limit pro možnost přihrání skrz branku, mohou kdykoliv
- přihrávka skrz branku prvním dotykem je za 3 body
- tým získává 1 bod i za 10 po sobě následujících přihrávek po sobě

Pomůcky:

- 6x míč
- 20x mety (kužely, kloboučky)
- 10x rozlišovací trika (2 barvy 5:5)