Image I u dalšího cvičení, které navazuje na první variantu, trenér Vladan Pražák na stránkách trenérského portálu trenink.com nahlas uvažuje: "Zvláště u hráčů mladšího školního věku je potřeba neustále rozvíjet zdokonalování přihrávky prvním dotykem, tak i rozvoj herního myšlení hráčů při orientaci v prostoru! Trenéři kategorií přípravek a mladších žáků by se neměli bát používat složitější formy nácviku."

Svou myšlenku pak dále rozvíjí: "Děti v "senzitivním" období jsou schopny pojmout neuvěřitelné množství pohybových a mentálních informací, jež vedou k jejich přirozenému hráčskému vývoji. Nedostatečná či nekvalitní příprava této věkové kategorie má za následek stagnaci ve vývoji, jak jednotlivců, tak i celých skupin, což se nejčastěji negativně projevuje v pozdějším věku."

Cvičení zařazujeme do úvodní nebo průpravné části tréninkové jednotky, kde jej můžou zařadit i trenéři kategorie starších žáků i dorostu, jako formu rozcvičení s míčem.

Jinými slovy: "Buďte na své svěřence nároční v tréninkovém procesu a vytvářejte jim podmínky k jejich vlastnímu zdokonalování! To co hráči umí ukážou v samotné hře, to co neovládají do nich nenařvete!"

Cíl průpravného cvičení:

Cílem tohoto průpravného cvičení je jak zdokonalování přihrávky prvním dotykem, tak i rozvoj herního myšlení hráčů při orientaci v prostoru, spolu se sladěnou kombinační souhrou.

Popis průpravného cvičení

- cvičení je určeno minimálně pro 8 hráčů
- obměníme směr a začátek cvičení
- z met vytvoříme 2 protilehlé trojúhelníky
- o rozměrech 15x15x15m (20)
- hráče rozestavíme dle nákresu
- zahajuje hráč B, který vyráží (1)vpřed
- hráč na pozici A mu přihrává do běhu (2)
- hráč B posílá dlouhou přihrávku (3) na hráče C
- na vrcholu trojúhelníku a sprintuje na pozici hráče F
- po této přihrávce vyráží kolmo vpřed (4)hráč A
- hráč C mu naráží prvním dotykem (5)
- a sprintuje až na pozici hráče D
- hráč A taktéž prvním dotykem posílá pas (6) na hráče D
- a sprintuje na pozici hráče E
- míč má hráč D a zahajuje akci z opačné strany přihrávkou na E
- a po kombinaci se přesunují na určené posty (dle nákresu - vyznač.červeně)

Poznámky:

- dbáme na přesnost přihrávek a správné načasování (tajmink)
- nejdříve volíme nízkou intenzitu, po zvládnutí postupně zvyšujeme
- je potřeba dát hráčům čas a náležitě vysvětlit jejich činnosti

Varianty:

- po několika opakováních obrátíme směr cvičení
- přihrávky vyžadujeme prvním dotykem
- cvičení může sloužit jako nácvik různých druhů kopů

Pomůcky:

- 6x mety (kloboučky, kužely)
- 1x míč{comment}