Třetí část seriálu cvičení od trenéra Jiřího Formánka, mohou trenéři - stejně jako v případě první a druhé části - zařadit do plánů zimního přípravného období nebo také do hlavního období ve chvíli kdy potřebují obnvit krátkodobou vytrvalost specifickým (herním) způsobem. Autor již publikoval podobný čtyřdílný [1] [2] [3] [4] seriál s názvem Proudová střelba a tři narážečky.

Název třetí části je obdobný Kondiční přeběhy se zakončením, větší důraz je kladen na kondiční stránku cvičení, respektive obnovu a rozvoj rychlostně silových schopnosti hráčů s akcentem na herní (zábavnou) stránku zatížení, velice důležité je správné načasování finální přihrávky, stejně jako úvodní autové vhazování.

Cvičení je organizováno proudovou metodou, vhodné je pro kategorii dorosteneckou a dospělé, při úpravě herního prostoru i pro kategorie žákovské. Cvičení by mělo být náplní hlavní části tréninkové jednotky, podobně jako u Michala Caudra s cvičením Proudová střelba na polovině hrací plochy s kličkou nebo naražením.

Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravně-kondičního cvičení je rozvoj rychlostně vytrvalostních schopností hráčů specifickou (herní) formou v zimním, letním přípravném období nebo hlavním období při nutnosti obnovit krátkodobou vytrvalost, vedle několika po sobě následujících naražení je největší důraz kladen na kvalitu finální přihrávky a provedení úvodního autového vhazování.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis průpravného cvičení:

- herním prostorem je celá hrací plocha
- na brankových čarách stojí branky
- cvičení je určeno minimálně pro:
(a) 8 hráčů do pole
(b) 2 narážeče (c) 2 brankáře
- doporučený počet hráčů je 14+2+2
- hráči jsou rozestavení podle obrázku:
(a) narážeči M a M v prostoru před pokutovým územím
(b) hráči B a S na brankové čáře na pravé straně branky
(c) hráči A,C a R,T plus další na autová čáře, 20 metrů od brankové čáry
(d) brankáři chytají v brankách
- jednotlivé akce probíhají současně pro hráče B,M i N,S
- akce je popisovaná pro jednu z probíhajících akcí - akci zahajují současně hráči A a R, kteří mají míč
- hráč A provádí autové vhazování (1) na hráče B
- hráč B krátce vyvede míč (2) do prostoru
- hráč B hledá kolmou přihrávkou (3a) nahrávače M
- hráč B okamžitě po odehrání míče nabíhá (3b) do volného prostoru
- hráč M prvním dotykem sráží (4) na hráče B
- okamžitě po odehrání se hráč M otáčí do protisměru
- hráč B opět hledá kolmou přihrávkou (5a) nahrávače, tentokrát však N
- a zase okamžitě po odehrání míče nabíhá (5b) do volného prostoru
- finální přihrávku (6) znovu dostává - z hloubky pole - od hráče M
- hráč B míč převezme ve vzdálenosti 25-30 metru před brankou
- míč si navede (7) do výhodného postavení pro zakončení akce
- a akci zakončuje střelbou (8)
- po akci se hráč B s míčem řadí do zástupu hráčů za branku na kterou střílel
- další akci hráči začínají po zakončení do obou dvou branek
- Posuny hráčů v cvičení jsou:
(a) A->B
(b) B-> zástup za brankou kam zakončoval
(c) S-> zástup za brankou kam zakončoval
(d) R->S
- nahrávači M a N zůstávají na svých pozicích
- tyto hráče je třeba po 2-3 minutách pravidelně měnit

Varianty:

- zkrátit délku hrací plochy s využitím přenosné branky na:
(a) 85 metrů
(b) 70 metrů
- hráči zakončují pouze "slabší" nohou
- akce se zahajuje přihrávkou do nohy, nikoliv autovým vhazováním
- akce zahajují výhozem míče na hráče A (R)
- stranově převrátit cvičení, hráči akci začínají z levé strany branky
- družstva lze rozdělit nerovnoměrně a tím přiblížit cvičení zápasovým podmínkám
- hráči akci zakončují:
(a) z prostoru před pokutovým územím
(b) z prostoru uvnitř pokutového území
(c) prvním dotekem uvnitř pokutového území
(d) zcela libovolně s důrazem na efektivitu
- probíhá soutěž o větší počet vstřelených branek:
(a) mezi všemi hráči
(b) mezi dvěma družstvy
(c) mezi více družstvy

Pomůcky:

- 16x míč
- 2x velká branka (přenosná)
- 4x mety (kuželky, kloboučky)
- rozlišovací trika v případě soutěže družstev