INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK  Již v minulosti publikoval na stránkách web magazínu fotbalových trenérů www.trenink.com trenér Jiří Formánek cvičení Obíhačka na pětníku s přihrávkami, které bylo podobně jako dnešní cvičení určeno pro tři hráče a také do úvodní části tréninkové jednotky.

Dnešní cvičení Nekonečný trojúhelník je zaměřena na malé fotbalisty, kterým je třeba jednoduchým způsobem a názorně ukazázat jak vytváře ve fotbale trojúhelníky, tolik potřebné při samotné hře. Důležitá je také přesnost přihrávek, jejich načasování a výběr místa, podobně jako ve dvojici cvičení Obíhačka ve čtverci s přihrávkami [1] [2].

 

Cvičení by měli zvládnout už hráči v mladší přípravce, obvykle cvičení zařazujeme do úvodní nebo průpravné části tréninkové jednotky.
 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem tohoto jednoduchého průpravného cvičení je vštípit mladým začínajícím fotbalistů neustálou potřebu a zásadu vytvářet během hry trojúhelníky, to znamená možnost mít možnost přihrát minimálně na dva spoluhráče. Cvičení je současně zaměřeno na techniku přihrávání, schopnost přihrávku načasovat a zafixovat u hráče potřebu okamžitě po odehrání míče uvolnit se do volného prostoru.

Organizace průpravného cvičení:

- herním prosotrem je čtverec
- veliokst strany čtverce je deset metrů
- cvičení je určeno pro tři hráče do pole
- tři rohy čtverce jsou obsazené hráči (A,B,C)
- čtvrtý roh je volný - neobsazen

 

Popis průpravného cvičení:

- akci zahajuje hráč A s míčem

- hráč A přihrává (1a) na jednoho z hráčů bez míče B

- přebíhá (1b) k jedinému volnému kuželu
- a vytváří tak další trojúhelník
- hráč B, který obdržel přihrávku plynule pokračuje přihrávkou (2a) na libovolného hráče C bez míče
- a cvičení se stále opakuje

 

 

Poznámka:

U nejmenších hráčů je důležitá komunikace během cvičení a dobré časování přihrávek až na dobu, kdy dobíhající hráč vytvoří nový trojúhelník.

Varianty:

- hráči přihrávájí pouze "slabší" nohou
- hráči hrají pouze jedním dotykem
- velikost čtverce lze:
(a) zvětšit
(b) zmenšit
- hráč po odehrání míče provede požadovaný cvik

Pomůcky:

- 4x mety (kuželky, kloboučky)
- 1x míč

 

 TIP REDAKCE 

 

Seriál: Španělská hvězdice s oběhnutím