"Schopnost hráčů správně načasovat naražení míče je jedním z nejdůležitjích předpokladů úspěšné přízemní kombinace," říká autor dnešního cvičení, který navazuje například na cvičení Přebíračka míče v kruhu zaměřujícího se na pohyb hráčů bez míče, správný výběr místa, různé způsoby přihrávání, naražení prvním dotykem a orientaci na malém prostoru
 
Kombinační cvičení nazvané Plynulé narážečky v trojúhelníku se zaměřuje na nácvik provádění opakovaného a plynulého naražení na malém prostoru, včetně správného načasování přihrávek i náběhů.  Cvičení je vhodné zařadit do úvodu tréninku, mělo by předcházet složitějším cvičením. Cvičení je vhodné i pro týmy přípravek a žáků


Tipy na cvičení zaměřené na techniku:

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je aby hráči prováděli v rychlém sledu několik naražení míče na malém prostoru, to vše v maximální možné míře plynulosti a s důrazem na perfektní technické provedení. S přibývajícím počtem opakování klademe vedle technického provedení důraz rychlost provádění. Po hráčích požadujeme, aby vždy po odehrání míče vyrazili a nezůstávali po přihrávce stát na místě.

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je rovnostranný trojúhelník
- strana trojúhelníku má délku 12 metrů
- u dolního vrcholu je vyznačen malý trojúhelník
- malý trojúhelník má stranu o délce 2 metry
- cvičení je určeno pro 5 hráčů do pole (A-E)
- hráči do pole jsou rozestavení u vrcholů trojúhelníku
- u startovacího pravého vrcholu jsou dva hráči (A) a (E), hráč (A) má míč
- u druhého levého vrcholu je hráč (B)
- u třetího vrcholu hráči stojí háči (C) a (D)
- hráč (D) nahoře, hráč (C) dole

 

  
Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A) s míčem krátkým vyvedením
- poté přihrává na hráče (B) u druhého vrcholu
- hráč (B) naražá míč zpět na hráče (A)
- a nabízí se pro naražení míče do prostoru
- hráč (A) prvním dotykem naráží na hráče (B)
- po odehrání míče se přesouvá na pozici u druhého vrcholu
- hráč (B) dává dlouhou přihrávku na hráče (C) u třetího vrcholu
- po odehrání míče se přesouvá na pozici u třetího vrcholu k hráči (D)
- hráč (C) naráží míč na hráče (D)
- a nabízí se pro naražení míče do prostoru
- hráč (D) prvním dotykem naráží na hráče (C)
- po odehrání míče se přesouvá na pozici u třetího vrcholu po hráči (C)
- hráč (C) krátce vyvádí míč směrem na startovací kužel
- hráč (C) dává dlouhou přihrávku na hráče (E) u startovacího vrcholu 
- hráč (E) prvním dotykem naráží na hráče (C)
- hráč (E) se nabízí se pro naražení míče do prostoru
- hráč (C) naráží míč na hráče (E)
- po odehrání míče se přesouvá na pozici u startovacího vrcholu po hráči (E)
- cvičení se opakuje

 

 

Tipy na cvičení zaměřené na rozvoj přihrávek a techniky:

 

 

 Varianty:

- trojúhelník má různou velikost (větší/menší)
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- hráči provádí cvičení pouze svou "slabší" nohou 
- hráči pro přihrávky používají různé typy kopů (nárt, placírka, vnější strana nohy)

 
Pomůcky:

- 1x míč
- 5x meta (klobouček, kuželka)
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE