3D ANIMACE  "Nejúspěšnější tým posledních let FC Barcelona v posledních měsících neprožívá tak úspěšné období, jak jsou všichni za předchozí roky zvyklí. Přesto je a bude tento top tým inspirací pro trenéry z celého světa," říká autor dnešního článku na stránkách www.trenink.com a upozorňuje na reportáž Filipa Toncara ze stáže v tomto velkoklubu.

Autor dnešního cvičení Přihrávky FC Barcelona ve čtverci je trenér Jiří Formánek, který se inspiroval cvičením FC Barcelona zaměřeným na přihrávky, přijmutí míče, výběr a pohyb bez míče.

Cvičení je vhodné zařadit do první třetiny tréninku. Cvičení je určeno je pro všechny věkové kategorie od starších přípravek po dospělé.

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného cvičení je zapracovat hráče před  tréninkovou jednotkou a současně rozvoj základních herních činností jako přihrávání, přijmutí míče, jeho vyvedení a pohyb hráčů bez míče po odehrání míče. To vše dobrře technicky provedeno, v plynulém tempu.

 


                                                                                                                           

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je čtverec
- strana čtverce má délku 10 metrů
- cvičení je určeno pro 4 hráčů do pole
- tři hráči stojí ve třech rozích čtverce
- jeden hráč stojí v těžišti čtverce
- jeden z rohů čtverce je volný, bez hráče
- dva hráči v dolních rozích mají míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč z levého dolního rohu čtverce
- přihrává míč na hráče ve středu
- okamžitě po odehrání míče na středového hráče přebíhá do volného rohu
- hráč ve středu míč přijme, otáčí se s míčem
- přihrává na hráče bez míče, který je v pravém horním rohu
- po odehrání míče s vrací do těžiště herního prostoru
- tam mu přihrává druhý hráč s míčem
- který přebíhá k volnému dolnímu levému rohu
- hráč ve středu míč přijme, otáčí se s míčem
- přihrává na hráče bez míče, který je v levém horním rohu
- cvičení se opakuje
   
Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru
- hráči provádí cvičení pouze svou "slabší" nohou

Pomůcky:
                                             
- 2x míč
- 4x meta (klobouček, kuželka)
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

 TIP REDAKCE