3D ANIMACE  "Nejúspěšnější tým posledních let FC Barcelona byl, je a jistě i bude inspirací pro trenéry z celého světa, bez ohledu na věkovou kategorii" říká autor dnešního článku na stránkách www.trenink.com a upozorňuje na reportáž Filipa Toncara ze stáže v tomto velkoklubu.
 
Čtvrtá část seriálu Přihrávky FC Barcelona ve čtverci je od trenéra Jiřího Formánka, který se inspiroval cvičením FC Barcelona zaměřeným na přihrávky, přijmutí míče, výběr a pohyb bez míče. Cvičení navazuje především na první díl seriálu, ale akcentuje především jednodotekovou kombinaci.
 
Cvičení je určeno je pro všechny věkové kategorie od starších přípravek po dospělé. Cvičení je vhodné zařadit do první třetiny tréninku. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je připravit hráče na zatížení před tréninkovou jednotkou. Navíc je cvičení zaměřeno na rozvoj základních herních činností jako přihrávání, naražení míče, načasování přihrávky a pohyb hráčů bez míče po odehrání míče. To vše dobře technicky provedeno, v plynulém tempu.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec
- strana čtverce má délku 10 metrů
- cvičení je určeno pro 4 hráčů do pole
- tři hráči stojí ve třech rozích čtverce (A,B,C)
- jeden hráč stojí v těžišti čtverce (S)
- jeden z rohů čtverce je volný, bez hráče
- dva hráči (A,B) v dolních rozích mají míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje středový hráč (S)
- který klamavým pohybem běží proti hríči (A) s míčem 
- hráč (A) přihrává míč na středového hráče (S)
- okamžitě po odehrání míče hráč (A) vyráží směrem k volné metě
- hráč ve středu (S) prvním dotykem přihrává na rozběhnutého hráče (A) 
- středový hráč (S) se po naražení míče otáčí běží proti hráči (B), který má také míč  
- hráč (A) dává dlouhou diagonální přihrávku na hráče (C) bez míče
- po odehrání míče hráč (A) dobíhá k volné metě
- před doběhnutím hráč (B) přihrává na středového hráče 
- okamžitě po odehrání míče hráč (B) vyráží směrem k volné metě
- hráč ve středu (S) prvním dotykem přihrává na rozběhnutého hráče (B) 
- středový hráč (S) se po naražení míče otáčí běží proti hráči (C)  
- hráč (B) dává dlouhou diagonální přihrávku na hráče (A) bez míče
- po odehrání míče hráč (B) dobíhá k volné metě
- cvičení se opakuje
   
Varianty:
 
- středový hráč po naražení míče provádí obratnostní cvik 
- je možné upravit velikost herního prostoru
- hráči provádí cvičení pouze svou "slabší" nohou
 
Pomůcky:
                                             
- 2x míč
- 4x meta (klobouček, kuželka)
- rozlišovací trika (2 barvy)
 
 TIP REDAKCE