3D ANIMACE  Pohyb hráče bez míče spojený s výběrem místa je stejně důležitá dovednost jako přihrávání nebo obcházení soupeře. Na www.trenink.com jsme se pohybu hráčů bez míče věnovali v úvodní části seriálu Pohyb bez míče ve čtveřici
 
Druhý díl seriálu se zaměřuje na jednoduchou kombinaci do které je zapojena trojice hráčů. Hráči na delších stranách herního prostoru vedle naražení a správného náběhu musí i dobře načasovat průnikovou přihrávku. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je načasování pohybu hráčů bez míče, po jednoduchém naražení dvojice spoluhráčů. Hráči bez míče musí dobře načasovat pohyb, přihrávající hráči časují přihrávky na rozběhnuté spoluhráče.  
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- herní prostor ma rozměry 8x20 metrů
- v herním prostoru je vyzančeno šest pozici:
(a) dvě ve středu kratších stran
(b) dvě na delších stranách
- cvičení je určeno pro čtyři hráče:
(a) hráči (A) a (D) stojí u met na kratších stranách
(b) krajní hráči (B) a (C) u met na delších stranách, blíže u hráče (A)
- hráč (A) má míč 
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráče (A) s míčem
- přihrává na hráče (B), po jeho levé ruce
- hráč (B) prvním dotykem míč vrací zpět na hráče (A)
- v tento okamžikse hráč (C) otáčí běží k volnémětě na své straně 
- stejně tak okamžitě po odehrání míče se hráč (B) otáčí a běží k volné metě na své delší straně
- hráč (A) dává dlouhou, časovanou přihrávku na rozběhnutého hráče (C)
- hráč (C) dává krátkou přihrávku na hráče (D)
- cvičení se následně opakuje z druhé strany
- cvičení se provádí:
(a) na počet opakování
(b) časový limit 
- poté si hráče vymění role na kratších a delších stranách 
  
Varianty:
 
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- naražení míče probíhá pouze na jedné straně (levá, pravá)
 
Pomůcky:
 
- 6x mety (kloboučky, kužely)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Přihrávky ve trojici (1. část)