3x VIDEO VARIANTA  Nácviku naražení míče v pohybu jsme se na stránkách www.trenink.com věnovali v první a druhé části cvičení Nácvik narážečky ve trojici, které v sobě kombinuji základní herní dovednosti jako je přihrávka, přijmutí a vedení míče a pohyb hráče bez míče. 
 
Cvičení vhodné pro rozcvičení s názvem Narážečky s neutrálními hráči je ideálním cvičením pro lichý počet hráčů, organizačně je cvičení nenáročné, vlastní provedení zvládnou hráči mladších nebo starších žáků.    
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je nácvik opakovaných přihrávek na malém prostoru s využitím naražení na střední vzdálenost a následným pohybem po odehrání míče. Po hráčích požadujeme správné technické provedení a načasování přihrávek, stejně tak i vyražení po odehrání míče a pohyb po odehrání míče.  
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 8x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- dvě další pozice jsou vyznačeny ve středu delších stran herního prostoru
- cvičení je určeno pro 5 hráčů:
(a) 2 neutrální narážeče (X) a (Y)
(b) 3 hráče (A), (B) a (C)
- hráč (A) má k dispozici míč
- hráči (A) a (C) stojí v jednom rohu herního prostoru
- hráč (B) stojí u třetího rohu, na úhlopříčce od hráčů (A) a (C)
- na pozicích ve středu dlouhých stran stojí neutrální hráči (X) a (Y)
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A)
- přihrává nahrávači (Y) a vyráží vpřed, směrem k hráči (X)
- nahrávač (Y) prvním dotykem míč naráží na rozehrávajícího hráče (A)
- hráč (A) dává dlouhou diagonální přihrávku na hráče (B)
- po přihrávce hráč (A) vnější stranou obíhá nahrávače (X)
- hráč (B) opět prvním dotykem míč vrací na hráče (A)
- po přihrávce se hráč (B) rozbíhá vpřed
- hráč (A) míč okamžitě vrací na rozběhnutého hráče (B)
- po přihrávce hráč (A) obíhá roh herního prostoru a běží na pozici hráče (B)
- hráč (B) si míč vymění s nahrávačem (X)
- následně dává dlouhou diagonální přihrávku na hráče (C)
- po přihrávce hráč (B) obíhá roh herního prostoru a běží mezi rozehrávajících
- cvičení se opakuje
 
Poznámka:
 
- cvičení ideálně trvá 1 minutu
- po intervalu zatížení se vymění pozice nahrávačů
- počet opakování cvičení 5x
 
Varianty:
 
- hráči cvičení mohou hráči provádět "slabší" nohou
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- cvičení může být určeno maximálně pro 6-7 hráčů
- lze upravit velikost intervalu zatížení a odpočinku 
- další 3 varianty jsou ve video ukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 6x mety (kužely, kloboučky)
- 1x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)
 
 TIP REDAKCE