STŘELBA  +  VIDEO  Zakončení akce obvykle předchází přijmutí míče a jeho následné vedení míče. Na www.trenink.com jsme se jsme se na to zaměřili v cvičeních Zakončení po přijmutí míče zády k brance (5.část) nebo Kondiční střelba po obvodu hřiště, kde se skloubí rozvoj herní a kondiční složky.   
 
Cvičení Zakončení po dlouhém vedení míče je zahájeno přijmutím přihrávky ze středy hrací plochy a následně hráč pokračuje intenzivním vedením míče skrz slalom ve tvaru velkého písmene W.
 
Herním prostorem je třetina hrací plochy. Cvičení je určeno pro žáky a dorostence.   
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je naučit hráče přijmout přihrávky ze středni vzdálenosti, míč mít pod kontrolou během dlouhého slalomu, ve kterém dochází k několika významným změným směru a poté navést míč do zakončení z prostoru pokutového území. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je poslední třetina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- dva metry před pokutovým územím jsou postaveny tři kužely
- tři kužely mají rozestupy 5 metrů
- šest metrů před pokutovým územím jsou posaveny dva kužely
- kužely mají rozestup také 5 metrů
- pohledem od poloviny hrací plochy tvoří kužely velké písmeno "W"
- třicet metrů od branky, v ose hřiště je pozice rozehrávajícího hráče
- zakončující hráči stojí vlevo a vpravo, na úrovni boku pokutových území
- ve vzdálenosti přibližně 25 metrů od branky
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 6 zakončujících hráčů (A-F) 
(c) 1 rozehrávajícího hráče (X)
- rozehrávající hráč (X) stojí ve středovém kruhu
- hráči (A-C) na levém křídle
- hráči (D-F) na pravém křídle  
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje pohybem zakončující hráč (A)
- rozehrávající hráč (X) přihrává na hráče (A)
- hráč (A) míč přijme a vede ho
- slalomem ve tvaru písmene W
- poté co hráč s míčem u nohy projde slalom, tak akci zakončuje
- hráč (A) se řadí d odruhého zástupu
- v cvičení pokračuje náběhem hráč (D) 
 
Varianty:
 
- rozehrávajícím hráčem může být druhý brankář 
- je možné upravit postavení kuželů pro slalom (hráči zakončují před pokutovým územím)
- je možné upravit rozestupy mezi kužely
- přihrávka od rozehrávajícího hráče jde vzduchem
- je možné provádět cvičení (vedení míče/zakončení) "slabší" nohou
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 5x kužely (na vyznačení slalomu)
- 3x kužely  (na vyznačení výchozích pozic)
- 1x branka
- 8x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE