4 VARIANTY  +  VIDEO  Kombinace, pohyb hráčů, výběr místa a rotace hráčů v trojúhelnících jsou hlavním cílem nácviku v cvičení s názvem Přihrávky a rotace v trojúhelnících, které ve čtyřech variantách nabízí několik možností je herní činnosti rozvíjet, tak jako v cvičení Přenesení hry mezi trojúhelníky.
 
Cvičení je určeno pro čtveřici hráčů, je možné ho využít jako součást rozcvičení nebo jako část hlavní náplně tréninku pro nácvik kombinace ve věkové kategorii přípravek a mladších žáků.      
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení nácvik přízemní kombinace pomocí krátkých a dlouhých přihrávek, přenesení hry z jednoho do druhého těžiště a rotace hráčů v trojúhelnících, které probíhá vždy po odehrání míče, tak aby hráči byli neustále v pohybu a k dispozici pro zapojení se do další kombinace.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník 
- velikost herního prostoru je 25x18 metrů
- na jedné straně je vyznačena pomocí dvou kuželu základna
- základna je dlouhá 15 metrů
- na druhé straně herního prostoru je vyznačen kosočtverec
- kosočtverec má delší úhlopříčku rovnoběžnou se základnou
- kratší úhlopříčka je kolmá na základnu
- cvičení je určeno pro 4 hráče (A-D)
- v pravé části základy stojí hráč (A) s míčem
- na horním vrcholu kosočtverce je hráč (B)
- na dolním vrcholu je hráč (C)
- v levé části kosočtverce hráč (D)
- pravý vrchol kosočtverce je volný
- cvičení zahajuje hráč (A)
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráč (A) dává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (B)
- okamžitě po odehrání přebíhá k druhé volné metě
- hráč (B) prvním dotekem míč posouvá na vedle stojícího hráče (D)
- hráč (B) je po odehrání v pohybu vpřed
- hráč (D) přihrává prvním dotekem na hráče (C)
- hráč (D) jde po přihrávce na pozici hráče (C)
- hráč (C) naráží míč proti hráči (B)
- následně jde hráč (C) na pozici hráče (B)
- hráč (B) kombinaci zakončuje dlouhou přihrávkou na hráče (A)
- hráč (B) jde k volné metě v kosočtverci
- cvičení se opakuje z levé strany od hráče (A)  
 
Tipy na související cvičení:
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- dlouhé přihrávky od hráče (A) a (B) jdou vzduchem
- všechny čtyři varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 
Varianta cvičení 1:
 
 
Varianta cvičení 2:
 
 
Varianta cvičení 3:
 
 
Pomůcky:
 
- 6x mety (kužely, kloboučky)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE