V cvičeních Vnitřní obíhačka nebo Obíhané narážečky hráči opakovaně střídají přihrávky a narážečky, spolu s pohybem hráče za odehraným míčem. Kombinace probíhá na malém prostoru a po hráčích požadujeme koncentraci na technické provedení.

Cvičení Nabíhaná narážečka ve čtverci je určeno pro deset hráčů, kteří jsou rozdělení na dvě skupiny. Cvičení zvládnou hráči věkové kategorie mladších a starších žáků, podobně jako cvičení Překřížené přihrávky a narážečky, které je určeno pouze pro osm hráčů.


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik přihrávek na krátkou a střední vzdálenost, které se střídají s naražením míče na malém prostoru. Hráči po přihrávce nebo naražení vždy dynamicky vyráží za míčem. Po hráčích požadujeme správné načasování vyražení a výběr místa pro zapojení se do další kombinace.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je čtverec
- délka strany velkého čtverce je 20 metrů
- rohy velkého čtverce jsou vyznačeny pomocí velkých kuželů
- cvičení je určeno pro 10 hráčů do pole, rozdělených na dvě skupiny:
- hráči na obvodu herního prostoru jsou v postavení: 
(a) v levém dolním rohu jsou hráči (A) a (E)
(b) v pravém dolním rohu stojí hráči (B) 
(c) v pravém horním rohu je hráč (C)
(d) v levém horním rohu hráč (D)
- hráč (A) má k dispozici míč
- hráči uvnitř herního prostoru v "malém" čtverci jsou v postavení:
(a) v levém dolním rohu jsou hráči (K) a (O)
(b) v pravém dolním rohu stojí hráči (L) 
(c) v pravém horním rohu je hráč (M)
(d) v levém horním rohu hráč (N)
- cvičení zahajuje hráč (A)

 

 

Popis průpravného cvičení:

- hráč (A) krátce vyvádí míč směrem k hráči (B)
- po krátkém vedení hráč (A) přihrává na hráče (B)
- poté přebíhá na jeho pozici
- v okamžiku přihrávky vybíhá hráč (K) proti hráči (L)
- hráč (B) prvním dotekem naráží míč na rozběhnutého hráče (K)
- po naražení se hráč (B) rozbíhá směrem k hráči (C)
- hráč (K) opět prvním dotekem naráží na rozběhnutého hráče (B)
- hráč (B) dává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (C)
- hráč (K) přebíhá na pozici hráče (L)
- hráč (L) se rozbíhá proti hráči (B)
- cvičení se opakuje proti směru chodu hodinových ručiček

 

 

Tipy na související cvičení:

 

Varianty:

- cvičení je možné provádět v opačném směru
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči na obvodu po odehrání míče provádí obratnostní cvik
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 4x kužel (meta, klobouček)
- 1x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE