Cvičení seriálu s názvem Zakončení po přijmutí míče zády k brance jsou určena především pro útočníky a záložníky. V cvičeních se zaměřujme především na pohyb hráče před přihrávkou na něj, na přijmutí míče od spoluhráče, navedení míče do střelecké pozice a zakončení po vedení míče, případně zakončení prvním dotekem přímo z přihrávky. Jak říká autor seriálu: "Zakončení akce není pouze samotná střelba, ale také schopnost hráčů míč přijmout a vytvořit si výhodnou střeleckou pozici správným navedením míče." 

V cvičení po hráčích požadujeme efektivitu v zakončení, protože ve velké většině případů probíhá z prostoru pokutového území, odkud padá nejvíce branek. Cvičení zařazujeme do hlavní nebo závěrečné části tréninku. Při úpravě velikosti herního prosotru je možné cvičení využít i v tréninku přípravek a mladších žáků

 


Zakončení po přijmutí míče zády k brance (1.část)

Cílem průpravného cvičení je naučit hráče přijmout míč zády k brance soupeře, co nejrychleji si navést míč do výhodné střelecké pozice prakticky přímo proti brance soupeře a individuální akci zakončit střelbou. Cílem je naučit hráče vyřešit tuto situaci v rychlosti, s maximálním důrazem na efektivitu v zakončení.


Zakončení po přijmutí míče zády k brance (2.část)

Cílem druhé části cvičení je naučit hráče přijmout míč zády k brance soupeře, po předchozím sprintu směrem k brance, navést si míč podél pokutového území a časovaně přihrát míč spoluhráči, který je ve stejné pozici, ale proti opačné brance. Současně hráč musí hráč v rychlém sledu přijmout míč a zakončit útočnou akci střelbou. Cílem je naučit hráče vyřešit tuto situaci v rychlosti, bez napadání bránících hráčů, ale ve spolupráci se spoluhráči.

Během cvičení je třeba, aby hráči sledovali herní situaci okolo sebe, postavení spoluhráčů a správně načasovali jak svůj pohyb, tak přihrávku na spoluhráče.


Zakončení po přijmutí míče zády k brance (3.část)

V třetí části cvičení je naučit hráče přijmout míč zády k brance soupeře, navést si míč podél pokutového území a obhodit si pomyslného soupeře v podobě zapichovací tyče. Hráč tak musí v rychlém sledu přijmout míč a zakončit útočnou akci střelbou. Hráč který zakončuje přijímá míč z hloubky pole v postavení, kdy je bokem k brance soupeře.

Obhození pomyslného obránce je třeba provést adekvátně dlouhé, aby si pro něj nemohl doběhnout brankář. 


Zakončení po přijmutí míče zády k brance (4.část)

Cílem průpravného cvičení je naučit hráče přijmout míč zády k brance soupeře, navést si míč do výhodné střelecké pozice a individuální akci zakončit střelbou z prostoru pokutového území. Cílem je naučit hráče vyřešit tuto relativně jednoduchou situaci v rychlosti, bez napadání bránících hráčů.

 

Zakončení po přijmutí míče zády k brance (5.část)

V poslední části seriálu chceme naučit hráče přijmout na hranici pokutového území míč zády k brance soupeře, vyvést si míč do výhodné střelecké pozice mimo osu hřiště a individuální akci zakončit střelbou ze strany pokutového území. Hráči musí vyřešit tuto relativně jednoduchou situaci v rychlosti, bez ataku soupeře.

 

Varianty:

- hráč který zakončuje k zapichovací tyči vysprintuje pozadu
- je možné změnt postavení zapichovací tyčí v prostoru mezi brankami
- hráči zakončují cvičneí "slabší" nohou


TIP REDAKCE