Cvičením určeným pro věkovou kategorii přípravek, které jsou zaměřeny na ovládání míče a jeho provedení slalomem, jsme se věnovali v cvičeních Živý slalom pro přípravky nebo Čtvercový slalom pro přípravky, ve kterém se hráči pravidelně střídají při vedení a ovládání míče, který vedou skrz slalom, který je postaven na obvodu středového čtverce. 

Cvičení pro 4 hráče s názvem Projdi slalomem a přesně přihraj je určeno pro nejmenší fotbalisty, aby pracovali na své technice ovládání míče a byli schopni přesně přihrát a dostat do hry svého spoluhráče. Malý počet hráčů v cvičení zaručí, že všichni hráči budou neustále v permanenci a v čístém kontaktu s míčem.


Cvičení ve kterých hráči vedou míč slalomem:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení pro přípravky je zlepšit u hráčů dovednost vedení a ovládání míče ve slalomu s následnou přesnou přihrávkou na spoluhráče a jeho zapojení do jednoduché kombinace. Hráč, který přijímá přihrávkou se musí soustředit na první dotek s míčem a současně sledovat přihrávajícího hráče, se kterým se následně zapojí do kombinace.  

 

 

>>> Natoč cvičení na svém tréninku! <<<

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 14x12 metrů
- rohy herního prosotru jsou vyznačeny pomocí met
- ve středu dolní strany je metoda, odkud hráči zahajují cvičení
- na horní straně prostoru, metr od obou rohu jsou vyzančeny dvě branky
- branky jsou postaveny z kuželů a jsou 2 metry široké
- ve svislé ose herního prostoru, od dolní strany do poloviny, je postaven slalom
- délka slalomu je od 4-6 metrů
- cvičení je určeno pro 4 hráče (A-D):
(a) u dolního středového kuželu stojí hráči (A) a (B) s míčem
(b) hráč (C) stojí nad levou horní brankou
(c) hráč (D) stojí nad pravou horní brankou

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) provede míč slalomem a přihrává na hráče (C)
- po přihrávce jde za míčem proti hráči (C)
- hráč (C) prvním dotekem míč naráží zpět na hráče (A)
- hráč (C) po naražení vyráží vpřed do středu herního prostoru
- hráč (A) prvním naráží míč na rozběhnutého hráče (C)
- hráč (A) po naražení obíhá levý horní roh a jde za levou horní branku
- hráč (C) přijme míč a vede ho směrem k levému dolnímu rohu
- po navedení míče hráč (C) dolní roh obhazuje a z vnější strany, po levé ruce ho obíhá
- poté hráč (A) míč přijme a vede ho k dolní středové metě
- další cvičení zahajuje hráč (B)   

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) velikost branek pro přihrávku
(c) délku slalomu z kuželů (prodloužit/zkrátit)
- slalom z kuželů je možné nahradit zapichovacími tyčemí nebo tréninkovými figurínami
- je možné zvětšit počet branek na koncové čáře na 3
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení je určeno maximálně pro 6 hráčů do pole
- trenér určuje kterému hráči hráčs míčem po projití slalomu prvnímu přihraje 
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

 

Pomůcky:

- 9x kužel
- 4x meta (klobouček)
- 2x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

 

TIP REDAKCE