Tréninkové cvičení Rychlé narážečky mezi trojicí protihráčů je inspirováno tréninkem z mládežnické akademie chorvatského fotbalového klubu GNK Dynamo Záhřeb, v šesti variantách cvičení se hráči opakovaně dostávají do herní situace, kterou je efektivní vyřešit opakovaným naražením na malém prostoru, hrou prvním dotekem, výměnou místa a uvolněním po odehrání míče.

Tréninkovým cvičením pro úvod tréninku s důrazem na techniku, práci s míčem, hru prvním dotekem a správné postavení těla při odehrání míče jsme se věnovali v cvičeních Vedení a ovládání míče po šachovnici nebo Vyraž s míčem a zapoj do hry spoluhráče, ve kterém se zaměřujeme na uvolnění a hledání prostoru, kde mohou hráči přijmout míč. 


Tipy na cvičení určené pro rozcvičení:


 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik jednoduché dvou přihrávkové kombinace po které následuje opakované naražení na malém prostoru a mezi trojici protihráčů, kteří jsou reprezentovaní trojicí tréninkových figurín. V cvičení se zaměřujeme na hru prvním dotekem, pohyb hráčů po odehrání míče, správný výběr místa a vyražení po odehrání  míče. 

V cvičení dbáme na to, aby ho hráči prováděli v maximální možné rychlosti, ale vždy technicky správně. Například v podobě správného postavení těla při přijmutí a odehrání míče.  

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník a jeho okolí
- rozměry obdélníku jsou 4x10 metrů
- levý a pravý horní roh prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- na dolní straně herního prostoru jsou postaveny dvě figuríny
- figuríny jsou postaveny ve středu strany, s rozestupem 3 metry
- třetí tréninková figurína je umístěna uvnitř prostoru, ve svisle ose hřiště
- jeden metr od dolní strany herního prostoru
- trojice tréninkové figuríny tvoří trojúhelník
- cvičení je určeno pro 4 hráče (A-D):
(a) rozehrávající hráči (A) a (D) stojí u levého horního rohu
(b) hráč (B) je u pravého horního rohu herního prostoru
(c) hráč (C) akci zahajuje v prostoru pod trojúhelníkem z figurín
- hráč (A) má u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) s míčem u nohy vyráží a akceleruje do středy horní strany
- poté hráč (A) po zemi přihrává na hráče (B)
- po odehrání míče hráč (A) vyráží na pozici hráče (B)
- ve stejný okamžik se dolní hráč (C) uvolňuje z prostoru za figurínami
- hráč (B) prvním dotekem přihrává do nohy na hráče (C)
- přihrávající hráč (B) po odehrání míče vyráží vpřed před první figurínu
- hráč (C) prvním dotekem naráží míč na rozběhnutého hráče (B)
- okamžitě po naražení hledá hráč (C) místo přihrávku v prostoru trojúhelníku 
- hráč (B) na jeden dotek přihrává na hráče (C) v těžišti mezi figurínami
- hráč (B) po jednodotekovém naražení vyráží do prostoru mezi poslední a horní figurínu
- dolní hráč (C) naráží míč na přesunutého hráče (B) a zabíhá za poslední figurínu
- hráč (B) naposledy naráží na hráče (C), který vyrazil zpoza figurín
- hráč (C) se přesouvá na pozici dolního hráče (C)
- hráč (B) přihrává rozehrávajícímu hráči (D)
- poté vyráží za míčem k pozici rozehrávajícího hráče
- další opakování cvičení zahajuje hráč (D) 
  

 

 

Tipy na podobné cvičení pro 4 hráče:

 


Trenérské poznámky:

- cvičení by se mělo opakovat 3-8x
- interval cvičení je omezen:
(a) počtem opakování pro každého hráče (2-5x)
(b) délkou časového intervalu (45 vteřin - 2 minuty)
- hráči by měli pravidelně střídat rozehrání z levé a pravé strany
- během cvičení je třeba dbát na:
(a) správné postavení těla při přijmutí a odehrání míče
(b) koncentraci na jediný dotek s míčem

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar na čtverec
(c) postavení trojice tréninkových figurín mimo osu herního prostoru
(d) rozestupy mezi tréninkovými figurínami (zvětšit/zmenšit)
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- rozehrávající hráč po odehrání míče provádí (obratnostní/koordinační) cvik
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 2x kužel
- 3x tréninková figurína
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

 

TIP REDAKCE