Tréninkovým cvičením, které jsou zaměřeny na kombinaci, výměnu místa rotaci hráčů na pozicích jsme se věnovali v článcích Spolupráce ve středu hřiště a otočení hry nebo Přihrávky do pohybu v trojúhelníku, které se zaměřují na nácvik kombinace probíhající na jeden dotek, s uvolněním hráčů do volných prostorů, náběhu pro míč a jeho přijmutí.

Cvičení pojmenované Kombinace na třetího s rotací se zaměřuje na nácvik časování přihrávek, náběhů a uvolnění při kombinaci po zemi a výměny místa se spoluhráči. Průpravné cvičení je určeno 8, maximálně 10 hráčů. V rámci jednoho tréninkového cvičení hráči pracují s dvojicí fotbalových míčů a paralelně probíhají dvě kombinace. Cvičení je určeno pro pro žákovské týmy a dorostence.  

 

 

Tipy na cvičení, které jsou zaměřené na rotaci hráčů:

 

 

Chceš podpořit www.trenink.com? Odebírej kanál YouTube

 

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem fotbalového tréninkového cvičení je nácvik spolupráce a kombinace na třetího hráče, na malém prostoru, na jeden, maximálně dva doteky. Po hráčích požadujeme správné postavení těla při přijímání míče, tak při jeho odehrání. Soustředíme se na první dotek při přihrávce nebo naražení a po hráčích požadujeme vyražení a uvolnění se do volného prostoru.

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry herního prostoru jsou 16x16 m
- ve středu herního prostoru jsou postaveny dvě tréninkové figuríny
- tréninkové figuríny mají mezi sebou rozestup 8 metrů
- rozestup figurín od bočních stran jsou 4 metry 
- cvičení je určeno pro osm hráčů do pole (A-G):
(a) v levém dolním rohu stojí hráči (A) a (B)
(b) v pravém dolním rohu je hráč (D)
(c) v pravém horním rohu jsou hráči (E) a (F)
(d) v levém horním rohu stojí hráč (H)
(e) u levé tréninkové figuríny stojí hráč (G)
(f) u pravé tréninkové figuríny je hráč (C)
- hráči (A) a (E) mají u nohy míč  

 


Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajují současně hráči s míčem (A) a (E)
- hráč (A) po zemi přihrává po diagonále na hráče (C)
- okamžitě po přihrávce hráč (A) vyráží směrem k hráči (C)
- hráč (C) prvním dotekem naráží zpět na hráče (A) prvním dotekem
- hráč (A) znovu prvním dotekem naráží míč na hráče (D)
- po naražení jde hráč (A) do prostoru před hráče (D)
- hráč (C) přebíhá na pozici hráče (D)  
- hráč (D) prvním dotekem nahrává na hráče (A)
- po přihrávce vyráží hráč (D) vpřed, směrem podél boční strany
- hráč (A) naráží na rozběhnutého hráče (D)
- po přihrávce jde hráč (A) na pozici hráče (C)
- hráč (D) míč krátce vede a poté přihrává na hráče (F)
- současně s touto kombinací probíhá kombinace hráčů (E-H)
- další kombinaci zahajují hráči (B) a (F)  

 


Tipy na cvičení zaměřené na kombinaci skupiny hráčů:

 

Trenérské poznámky:

- délka jendoho intervalu/varianty cvičení by měla být 1-2 minuty
- cvičení by se mělo opakovat 2-6x
- hráči by měli měnit směr provádění cvičení
- důraz je třeba klást na důraz přihrávky, její přesnost a první dotek přijímacího hráče

 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru cvičení (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení tréninkových figurín (jiné rozestupy/mimo těžiště herního prostoru)
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- poslední hráč po odehrání míče provádí obratnostní/koordinační cvik (otočka, ...)
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky: 

- 4x kužel
- 2x tréninková figurína
- 2x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE