Tréninkovým cvičením, které jsou následně využity při výstavbě postupného toku jsme se věnovali v cvičeních Kombinace záložníků v diamantu nebo Přípravná kombinace při postupném útoku, v cvičení se zaměřujeme na správné provedení přihrávek a přijmutí míče, dynamické vyražení do prostoru.

Článek s názvem Nácvik základních kombinací pro postupný útok je inspirován tréninkem národního týmu Belgie a zaměřuje se na nácvik a rozvoj jednoduchých a základních kombinací, o kterých jsou zapojeni vždy tři hráči. Zaměřujeme se na správné technické provedení a načasování přihrávek i náběhu. Cílem je, aby tyto základní kombinace měli hráči zautomatizovány a podle vývoje herní situace se dokázali rozhodnout pro tu nejvhodnější


Cvičení je určeno pro 7-9 hráčů, zvládnou ho hráči vyspělých týmů mladších žáků, primárně je určeno pro starší žáky a dorostence. S ohledem na věkovou kategorii je možné upravit velikost herního prostoru. Cvičení je využitelné v průpravné části u starších věkových kategorií, jako hlavní náplň trénink pro mladší žáky.    


 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Tipy na cvičení zaměřené na postupný útok:

 

 

Cíl taktického cvičení:

Cílem cvičení je nácvik spolupráce a několika základních kombinací mezi trojicí hráčů využitelných při postupném útoku. Zaměřujeme se na správný pohyb a výběr místa před zapojením hráče do kombinace, načasování náběhu, přijmutí míče a první dotek s ním, vše podpořeno správnou razanci i přesností přihrávky na střední nebo delší vzdálenost při kombinaci.  

 


Organizace taktického cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry herního prostoru jsou 40x40 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- ve středu každé strany je postaven kužel 
- v horizontální ose herního prostoru jsou postaveny dvě průchozí branky
- průchozí branky jsou tvořeny pomocí dvou tréninkových figurín
- velikost branky z tréninkových figurín je 10 metrů
- mezi brankami je rozestup také 10 metrů
- od bočních stran jsou branky ve vzdálenosti 5 metrů
- cvičení je určeno pro 7 hráčů do pole (A-G):
(a) u dolního kuželu stojí hráči (A) a (B)
(b) mezi brankami, v těžišti prostoru je hráč (C)
(c) u pravého kuželu stojí hráč (D)
(d) u horního kuželu jsou hráči (E) a (F)
(e) u levého kuželu je hráč (G)
- hráč (A) má u nohy míč

 

 

Popis taktického cvičení - varianta 1:

- cvičení zahajuje hráč (C) pohybem proti hráči (A)
- hráč (A) přihrává na hráče (C) a vyráží vpřed 
- hráč (C) prvním dotekem naráží míč zpět na hráče (A)
- v tento okamžik se do prostoru za branku rozbíhá hráč (D)
- hráč (A) dává průnikovou přihrávku skrz branku na hráče (D)
- hráč (D) prvním dotykem přihrává na hráče (E) a přebíhá za něj 
- po přihrávce jde hráč (C) na pozici hráče (D)
- hráč (A) se zapojuje do kombinace pohybem proti hráči (E)
- kombinace se opakuje od hráče (E) 

 


Popis taktického cvičení - varianta 2:

- cvičení zahajuje hráč (D) pohybem proti hráči (A)
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (D) a přebíhá na jeho pozici
- ve stejný okamžik se rozbíhá hráč (C) a obíhá pravou branku
- hráč (D) přijme míč a vede ho do průchozí branky
- poté hráč (D) přihrává na hráče (C), která si naběhl do tandemu
- hráč (C) prvním dotekem přihrává na hráče (E) a jde na jeho pozici
- hráč (D) se zapojuje do kombinace a jde do tandemu na druhé straně
- kombinace se opakuje od hráče (E)

 

 

Popis taktického cvičení - varianta 3:

- cvičení zahajuje hráč (C) pohybem proti hráči (A)
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (C) 
- hráč (C) přijme míč, otáčí se s ním a navádí míč do průchozí branky
- ve stejný okamžik se rozbíhá hráč (D) a zabíhá do prostoru za branku
- hráč (C) dává průnikovou přihrávku na rozběhnutého hráče (D)
- hráč (D) míč přijme, krátce ho vede a přihrává na hráče (E)
- hráč (C) jde na pozici hráče (D)
- hráč (D) přebíhá za hráče (E)
- hráč (A) po rozehrání běží proti hráči (E) 
- kombinace se opakuje od hráče (E)

 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) velikost a umístění dvojic tréninkových figurín
(c) počet hráčů na 8 nebo 9
(d) tvar prostoru herního cvičení na obdélník
- cvičení je možné:
(a) zahajovat autovým vhazováním
(b) provádět v opačném směru

 


Tipy na kombinační cvičení do rozcvičení:

 


Pomůcky:

- 4x meta
- 4x kužel
- 4x tréninková figurína
- 1x míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE