Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Image Dnešní průpravné cvičení z archivu od trenéra a autora Vladana Pražáka má název Nácvik klamných pohybů a kliček, je zaměřeno na nácvik obcházení soupeře za pomoci klamných pohybů a kliček při čelném postavení soupeře. Plynulost cvičení dodá větší efektivnost v nácviku.

Zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky zaměřené na tuto specifickou herní činnost jednotlivce. Před zahájením cvičení jsou nutná vhodná protahovací a koordinační cvičení v oblastech kloubních partií.

Hráči by měli mít zvládnuty některé běžné způsoby klamných pohybů. Pokud tomu tak není, začneme s nejjednoduššími variantami. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie.

 


Cíl průpravného cvičení:

Cílem tohoto průpravného cvičení je zlepšit základní herní činnosti jednotlivce - řešení situace jeden na jednoho, obcházení soupeře pomocí klamných pohybů a kliček, vše při čelném postavení soupeřů.

Popis průpravného cvičení:

- hráče a mety rozestavíme dle nákresu a vytvoříme obdelník o rozměrech 15x10m
- cvičení je určeno minimálně pro 4 hráče (maximálně 6 hráčů)+ 2 míče
- cvičení zahajují současně hráči A a C, kteří přihrávají - A na B, C na D
- ihned po přihrávce jdou hráči A proti D a C proti B a simulují bránícího hráče
- hráči B a D po převzetí přihrávky vedou míč proti A a C
- uvolňují se za pomocí klamného pohybu
- přihrávají na protějšího hráče a cvičení plynule pokračuje

Poznámky:

- je nutné dbát na správné provedení určené kličky a klamného pohybu
- bránící hráč pouze simuluje bránění (pasivně) a pro lepší efekt reaguje na daný klamný pohyb
- po několika opakováních otočíme směr nácviku
- pro technicky vyspělé hráče můžeme zvýšit intenzitu provedení s časově vhodným IZ a IO

Způsoby klamných pohybů:

- levé koleno a rameno dovnitř - pravou klička ven ( L+P )
- výpad ( P+L ) šajtlí ven
- dvojitý výpad ( P+L ) šajtlí ven
- obkroužení míče vnitřkem ( P+L ) šajtlí ven
- dvojí obkroužení ( P+L ) šajtlí ven
- rolování ( P+L )
- stahovačka ( P+L )
- otočka na míči "Zidanovka"

TIP REDAKCE