Image Průpravné cvičení je charakterizováno nepřítomností soupeře a předem určenými, relativně neměnnými vnějšími situačně herními podmínkami. Má přesnou organizaci a řád.

Obtížnost cvičení můžeme zvýšit změnou neměnných, přesně vymezených podmínek na vnější podmínky proměnlivé.

Průpravné cvičení používáme při nácviku a zdokonalování především technické stránky herních činností, umožňující hráči plně se soustředit a opakovat danou činnost bez rušivých zásahů v podmínkách předem určených trenérem.

Průpravné cvičení I. typu - je charakterizované nepřítomností soupeře a předem určenými, relativně neměnnými podmínkami. Může se provádět jako závod.

Příklad průpravného cvičení I. typu (1. obrázek):

- hráči si mají přihrávat bez pohybu
- například z první vnitřní stranou nohy po zemi
- hráči provádějí opakovaně činnost
- za relativně neměnných podmínek

Průpravné cvičení II. typu - je charakterizované nepřítomností soupeře a náhodně proměnlivými, avšak limitovanými podmínkami.

Oba typy průpravných cvičení umožňují opakování dané dovedostní úlohy bez rušivých zásahů soupeře, kdy můžeme záměrně působit na zdokonalování vybraných činností individuálního i týmového herního výkonu.

Příklad průpravného cvičení II. typu (2. obrázek):

- hráči ve dvojici postupují od branky k brance
- kromě přihrávek mezi sebou přihrávají i nahrávačům
- nahrávači stojí po straně hřiště
- akce může končit střelbou
- dále se klade důraz na změnu pozice hráče po přihrávce

- hráči opakovaně provádějí činnost – přihrávka, převzetí přihrávky, pohyb bez míče
- v relativně náhodně proměnlivých
- jako (změna směru, rychlosti přihrávky, pohyb spoluhráče)
- limitovaných podmínkách (předem určený způsob provedení – viz úkol)