Image Během pátečního dopoledne udělá autor a trenér Vladan Pražák radost především těm trenérům, jež ordinují svým mužstvům hru založenou na systému zónového bránění. Na stránkách trenérského magazínu trenink.com si pro ně připravil průpravnou hru 8:8.

V průpravné hře pro 16 hráčů s názvem Hra 8:8 na 6 malých branek ve 4 zónách se zaměřujeme a procvičujeme v ní posun obranného bloku při přípravné kombinaci soupeře, rychlý a účinný presink, návyky hráčů na jednotlivých postech a herní činnosti, jak útočné, tak obranné.

Cvičení je určeno pro dorostenecká mužstva a mužstva dospělých, především při nácviku obranného postavení mužstva, respektive při nácviku přechodu na prostorové bránění. Zařazujeme do hlavní části taktického tréninku.

Cíl průpravné hry:

Cílem průpravné hry je zaměřit pozornost a procvičit posun obranného bloku při přípravné kombinaci soupeře, rychlý a účinný presink, návyky hráčů na jednotlivých postech a herní činnosti, jak útočné, tak obranné. Důraz musí být kladen na komunikaci mezi hráči a týmovou soudržnost.

Popis průpravné hry:

- herním prostorem je polovina hrací plochy
- tento prostor je rozdělený na čtvrtiny
- na brankových čarách jsou umístěny pravidelně 3 malé branky
- hráči se pohybují ve 4 zónách v obranném bloku
- reagují na činnost soupeře vykrýváním prostorů
- útočící mužstvo:
(a) se snaží rychlou kombinační spoluprací rozvinout útočnou činnost
(b) s využitím postupného útoku
(c) otáčením těžiště hry a hry v křídelních prostorech
- bránící mužstvo:
(a) pokud je míč v křídelním prostoru, všichni hráči bránícího mužstva musí být na této polivině hřiště
(b) krajní obránci útočícího družstva nesmějí opustit svůj křídelní prostor (roztáhnutí hry), je-li těžiště hry na opačné straně

Varianta s brankáři:

- do hry můžeme zařadit i 2 brankáře
- kteří se taktéž posunují s obranným blokem
- přebíhají od branky k brance, dle pohybu obranného bloku
- místo malých branek rozestavíme tyče

Činnost trenéra:

- trenér upozorňuje hráče na jejich postavení
- zastavuje hru při špatném postavení hráčů na daných postech
- nabádá hráče k verbální aktivitě (mluvení na sebe, komunikace), atd….

Varianty:

- hráči mají omezený počet doteků (2,3)
- branku je možné dosáhnout pouze prvním dotykem

Pomůcky:

- 16x rozlišovací trika (2 barvy 8:8)
- 12x mety (kuželky, kloboučky)
- 10x míč
- 6x malé branky (nebo 12x tyče)