Image Pro mnohé týmy poslední týden této sezóny zahájuje autor a trenér Jakub Havránek průpravným cvičením, které navazuje na dva [1] [2] díly seriálu, který vychází na stránkách trenérského portálu trenink.com a zaměřený je především na nácvik a zdokonalení přihrávání a správného načasování přihrávek. Volně navazuje na seriál Jiřího Formánka s názvem Výměna místa v kosočtverci, který měl čtyři [1] [2] [3] [4] díly.

Cílem dopoledního cvičení Přihrávky v kosočtverci s narážeči je především zdokonalit přesnost a načasování přihrávek s omezením na jeden dotek, dobrá orientace v herní situaci a herním prostoru. Dále také skupinová činnost "přihrej a běž".

Cvičení zařazujeme do průpravné částí tréninkové jednotky, v případě mladších věkových kategorií může být součástí i hlavní části. Toto cvičení zvládnou již hráči v kategorie přípravek.

Cíl průpravného cvičení:

Cílem dnešního průpravného cvičení je zdokonalit přesnost a načasování přihrávek na jeden dotek, orientace v herní situaci a skupinovou činnost "přihrej a běž". Toto cvičení má také kondiční charakter. Důraz klademe na přesné a rychlé přihrávky, rychlou orientaci, výměnu místa. Hráči se snaží o to, aby cvičení probíhalo stejně na obě strany.

Popis průpravného cvičení

- z met vytvoříme herní prostor tvaru kosočtverce
- o stranách 15x15
- uprostřed toho území uděláme z met malý čtverec
- o stranách 5x5 m
- cvičení je určeno pro minimálně 8 hráčů do pole
- hráče rozmístíme jako na obrázku:
(a) na pozicích A a C jsou 2 hráči
(b) na pozicích B a D je 1 hráč
(c) 2 narážeči (N) jsou uprostřed malého čtverce
- cvičení zahajují hráči A a C
- přihrávají (1) na narážeče (N) doprostřed malého čtverce
- a nabíhající si na narážečku
- narážeči jim prvním dotekem vrací (2) míč
- hráči A a C poté přihrávají (3) na hráče B a D
- hráči B a D se uvolňují od svých met
- přihrávají (4) na druhé narážeče jako na obrázku a obíhají metu
- narážeči se orientují a posílají (5) prvním dotekem přihrávku B + D do pohybu
- hráči B a D prvním dotekem z běhu nahrávají (6) hráčům v pozicích A a C
- tito hráči zahajují cvičení stejně jako v prvním kole
- takto cvičení provádíme neustále dokola
- posuny hráčů jsou následující:
(a) A -> B
(b) B -> C
(c) C -> D
(d) D -> A
- dbáme na přesnost přihrávek a jejich správné načasování

Varianty:

- cvičení můžeme provádět na druhou stranu
- můžeme různě manipulovat s velikostí herního prostoru
- hráči přihrávají pouze stanoveným způsobem:
(a) vnitřní stranou nohy
(b) vnější stranou nohy
(c) přímým nártem, apod.
- hráči provádí cvičení pouze slabší nohou

Pomůcky:

- 2x míč
- 8x mety (kloboučky, kužele)

Grafická část článku/cvičení byla připravena v programu DrillBook Football Pro na který mají čtenáři tohoto portálu slevu.{comment}