"V mládežnických kategoriích je třeba, aby hráči neustále pracovali na své individuální technice. Především pak na vedení a ovládání míče na malém prostoru, s častými změnami směru," říká autor seriálu s názvem Trojúhelník s míčem u nohy.
 
Všechny tři cvičení seriálu hráče motivují vést míč na malém prostoru a procházet skrz trojúhelník vytvořený ze tří zapichovacích tyčí. Cvičení mohou být buď součástí individuálního tréninku nebo jako součást průpravné části fotbalového tréninku pro tým. 
 
V prvním díle cvičení je cílem zlepšit u hráčů individuální techniku při vedení a ovládání míče na malém prostoru v trojúhelníku. Hráč musí při vedení míče provádět časté změny směru, v cvičení je důraz kladen na plynulost vedení míče. 
 
V druhém díle seriálu je opět cílem zlepšit u hráčů individuální techniku při vedení a ovládání míče, tentokrát s důrazem na opakované vedení míče vnitřní nebo vnějšístranou nohy, které se u každé z tyčí opakuje.
 
Třetí díl seriálu zlepšuje inidividuální techniku hráčů, hráč v průběhu cvičení opisuje tvar trojlístku. Opět při cvičení zapojuje buď vnitřní nebo vnější stranu nohy. Pohyby s míčem, jsu proti druhému dílu plynulejší.